You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Tag Archives: James Lobedica

Featured Balak: DISYEMBRE, TUGNAW and ALKANSIYA

DISYEMBRE

tugob sa dayandayan ug kamabulokon,
daw bangaw sa sayong kabuntagon,
maghudyakang mosugat sa kabugason,
panaygon ug daghan pang tulunggon,
magpasad daw mga uhong kon ulanon,
Disyembre, bulan nga pinakaalegre,
apan daghan pud ang mangamoti,
sa hinatagay ug dinawatay maapiki,
samtang ang mga modawat magngisi,
may manghatag nga magkisikisi,
kay panudlanan kuno alkansi,
Naagian ni Yolanda’ng daw tigre
hala, hudyaka ug pangaliya ibayaw ta
sa kalipay ug kasakit, mag-ambahan ta!!!

Featured Balak: GIL-AS, PANINGIL and HATAG

GIL-AS

pagbati nga magdala ug panggimok,
gikan sa kiting padulong sa ulohang buhok,
mga tinagoang mabisto sa kadaghanan,

mahimo kining talan-awon kon ikaw kugihan,
mahilig mosingo ug alimyon sa kabulakan,
dili mangila nga basin pa’g mapusposan

Cebuano Short Story: HUMOT NGA MANUHUTSUHOT

HUMOT NGA MANUHUTSUHOT

Kini ang butang nga masingohan, masimhotan, ug mopagaan sa imong ilong nga mahiligon manimhot sa lainlaing mga pahumot lakip na sa binuhat nga nagpahumot.

Kon ikaw makasimhot ug humot, molumpayat ang imong kaugatan, motuyhakaw imong kahiladman, moturok imong kahinam…

Mabalisa ka, gusto nimong ubanan ang hangin ug sination ang gipahumotan ug hangpon hangtod sa imong katagbawan, dili ka gayud mabangbang.

Pagbantay lang sa imong pagpanimhot ug humot, sa tuyo nga mohangop, mousisa sa nagpahumot, basin masugamak ka sa dakong kamot nga ikakumotkumot sa imong nawong nga mahiligon ug humot!!!!

Cebuano Short Story: ANG SORPRESA NI TIRSO

ANG SORPRESA NI TIRSO

Ang saad makapadasig ug makapaluag. Kini manghatag ug pasalig nga kuno dili molubad. Mga bituon sa langit ihalad aron ang saad mohayag. Adunay mosaad himoong posible ang imposible. Ang saad mopahimong sayon, sa lisod buhaton. May saad nga mamunga ug uhaa, bata diay ang resulta. Pagkadaghan gayud sa mga saad, sama kadaghana sa nanaad, ug sa mga binuhat nga andam modawat ug saad.

“Naunsa ba kining hitaboa Ason nga hangtud karon wala pa man gayud maugkat gikan sa kalapokan kining atong nataran ug tanang sioton nga atong agianan? Niadtong milabayng piniliay gisaaran ta nga taposon kuno ang problema natong tanan.” dala panghupaw nga pamulong ni Tirso.

Featured Balak: KADANGHAG

KADANGHAG

timaan sa kahuyang,
sa pagmatngon gibiyaan,

pakusganay, paugatay, pagahiay,
sa ulo kining tanan mangumbitay,

dili kini haom, kon kamabinantayon
ug kamaampingon sa alimpatakan atong ilhon,

kadanghag, binuhatang nagyabag,
siguradong muhatod kini kanimo sa lit-ag…

Featured Balak: PAKAMAO and KALIMTANON

PAKAMAO

binuhatang manukot ug pagtagad,
dili makamaong mobalibad,
bahala na ug tira pasagad,
magpakaaron-ingnon dili managad,
uban sa agtang pinahangad,
dili moangkong masipyat,
magpakamao sa binuhatang ahat…

Featured Balak: AGOSTO

AGOSTO

halad ang bulan Agosto sa pagpasuso,
paghatag kini’g bili sa pagpangga sa mga masuso,

pagpasuso, naila usab kini sa pulong pagpatutoy,
kon ilhon ang katulukibon sa buhat nga pagpatutoy,

sa tapoktapok usab tukion ang tukmang pagpatutoy,
lakip na sa mga buhat ug mga binuhat mga motutoy,

bantayanan kon pagpatutoy lang ang mahisgotan,
hinikalimtan ang pagbaguod sa dako’ng kaakohan

Featured Balak: TAGHAP

TAGHAP

dangpanan sa buhat nga walay kasiguroan,
may mabikwang, dili tataw ang matag tikang,

may mabuwasot gumikan sa taghap,
haguka ug lubog kanunay ang padulngan,

apan bisan pas kakulangan,
sa taghap daghan ang mamuhunan,

Cebuano Short Story: NALIBAT SI DODONG SIKYO SA BOMBA

NALIBAT SI DODONG SIKYO SA BOMBA 

Ang pulong bomba makapatay-og ug makapakurog, molanog ug magdahunog, kini ang bomba’ng gitanom, ug sa kaisog mohakgom. May bomba’ng makapahinuktok, makapatiurok, ikaw ilansang sa kahingangha, magsiga na lang ang imong mata.

Featured Balak: LANSYAW and MALDITO

LANSYAW

pagkaong makapaiknat sa kilay,
muaghat sa ugat nga gilaay,

mga gakos pahinggon sa tinandayay,
sa mga dodong ug mga inday,

magharong, sa init nga sabaw,
saw-an, higopon, ang espesong nag-alisngaw,

kompleto kini sa rekado,
tinaguang parte sa baka’ng gipinopino,

gitagod, gisabwan, gitemplahan, gikahinaman,
aron mapaniguro ang kalig-on sa mga lutahan,

Featured Balak: PANGATUNGDANAN

PANGATUNGDANAN

buhat nga maglukdo ug bug-at nga kaakuhan,
dili kayamayamaan, ug mas dili kakomedyahan,

kon ikaw limbongan, ikaw masawayan, kuyaw malud-an,
hasta imong ilong, kilay, nawong, tutokan ug sumsoman,

ikaw dili tuhoan, kadudahan, mahilayo ka sa kamatuoran
palas-onon ang baroganang gilikayan sa katawhan

pagpanghakot ug pangiha, dili maayong sumbanan,
mabuot nga katilingban ang mas nasayod sa tanan,

Featured Balak: BUTA and LUBOG NGA PANAN-AW

BUTA

ngitngit, mingaw ug haw-ang,
hubo sa talan-awon’g pinasagdan,
tingog ang gamitonon’g gabayan,
hiram ug simhot dali’ng madangpan,
kon hagit sa pag-ila, pag-ila ila ang hisgotan,

ang pulong buta, nahimong sanglitanan
may gugma’ng buta, mag-unggoy’ng buta
may magdala’g kabo, magpaila nga siya buta
ang pulong buta, ang pagpaila nga siya buta
mahimong puhunan sa mga nagpakabuta,

may mapandol ug matakilpo,
adunay mapakong ug masuko,
dagko’ng hitak sa kamapasagaron,
siya nahitumpawak, nagpa-ulipon,
kahibudnganan kay dili siya buta,

GASA ANG PAGKAAMAHAN

GASA ANG PAGKAAMAHAN

nanaghupot sa tul-id ug tigson nga baston,
sinambugan ug kakugi sa buhat nga sulundon,

walay pupanukong mopabarog sa tigbayon,
mopakaylap, manghatag, mopakatap,

sa binhi ug liwat, naghupot sa kusog ug ugat,
mobandilyo sa kahingigo niyang mopaliwat,

mangahas, manugkad ug mangligwat sa paghulma,
mga pagtuman sa tinuod nga tahas sa gugma,

ang pagkaamahan, ilhon ug hangpon ta,
kini usa ka dili makalimtang gasa..

TIMA-ILHAN sa gilumutan nang pangedaron sa usa ka AMAHAN:

1. Layo ang tinan awan, duol ang inihian;

2. Maglingkod magduka, dli katug kon mohigda;

3. Mahinumduman ang nangaging panahon, malimtan na ang pagkakaron;

4. May gihunahuna ang utok, magsige na Lang ug hinuktok;

5. Sa una gahi kon maghulat, karon bisag unsaon, dili gyud mokihol hangtod ang maghulat maoy manggahi;

6. Sa una, mogahi kung masaghiran, karon di na bisan pag hukaran ug pakwan.

7. Sa pagkakaron, wala na gyuy matilok, magtiyabaw sa hilom, dali na kaayong muluom. dili na makabuylo ug lihok, ipaagi na lang sa mga inutok, teks teks na lang hangtod makatulog, paluyaluya aron ingnong busog.

Featured Balak: TOALYA

TOALYA

tabon sa inampingan,
bililhon nga tinagoan,
ipuyos, ibaligtos sa dughan,
sa pusod, tiyan, hawakan,
hagwa sa masusihong mata,
gustong makakita’s gipailadman’s toalya
kon sa singot ikaw makaligo,
kon kaulaw sa kaparotan itago,
toalya mopahaum ug mopasigo,
manalipod sa katugnawon’g manungko,
toalya magpaila sa imong kaaktibo,
ilabi kon ikaw hagiton pagtrapo,
sa binuhat nga magpabuyang-ang
kanimo magpatrapo nga maghayang…

Featured Balak: HIMULBOL, OPAW, HAPYOD and HINUKTOK

HIMULBOL

sagol gilok ug hapdos paminawon ang himulbol,
tiaw mo bay kini pagpangibot sa balhibong sambol,

balhibong baga ug nipis hutdon ug larot,
magbilin kinig hapdoshapdos, nawong magkulismaot,

samtang katolkatol kon balhibo manurok,
mag-agad kini sa katuyuang gusto nimong maabot,

ang pagpanghimulbol buhat nga pagpanghawan,
kini pagpahapsay sa labong nga pagahikit-an

tagana kini’s hingaon, hilig sa balhiboong kan-onon
mas deretso ang pagtulon, bisa dili na lang usapon,

Featured Balak: Edad, Kasinatian ug Kwaknit

EDAD

ang edad, timailhan,
timaan nga pagahikit-an

kini mosubol, mangarol
mangunot ug may motingkagol

sa katigulangon
kini itugyan ug pagasakwaton

ang edad, katingalahan
may bata’g nawong apan edaran

may naputos na’s kunot
kutis mura na’g bunot

apan, sa pagsusi
pagkabataa pa apan sa bisyo naalkansi