Case Studies

Carlito Khalid Lana

Ang execution kay Carlito Lana ay nangyari kahapon, Biyenes, Disyembre 12, 2014. sa bandang alas tres ng hapon, sa Riyadh. Arabic na Balita sa pagbitay – http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1305214 Si Carlito ay nahatulan ng bitay dahil sa…