Charity Works

Featured Story: United Filipino Basketball Association (UFBA) Riyadh – mas lalong pinapalakas ang kawanggawa, habang wala munang sports events sanhi ng COVID19

Ang organisasyon na may malinaw at malinis na adhikain ay malawak ang kayang gawin. Ang adhikain ng United Filipino Basketball Association (UFBA), ay hindi lamang para mapag-isa ang mga baskebatll organizations sa Riyadh at magsulong…

Read More
ACFIL’s Ang Tambuli January 2013 Newsletter

Ang Tambuli– is the official  Newsletter of ACFIL,  started  last 2002 up to the present to form and inform the Filipinos in the region regarding the political, social & migration issues especially to those who have…
Patnubay Online Archives 2011 – 2013

Pinapasalamatan po natin nang lubos ang ating mga volunteers, contributors at authors na nagbigay ng kanilang mga articles ng libre para makapagshare ng information, makapag-empower at  makapagpasaya sa ating mga readers. Maraming salamat po sa…
Social Media, the rebirth of blogging for Pinoy Expats and OFWs – PEBA 2012

Press Release pinoyblogawards.com Social Media, the rebirth of blogging for Pinoy Expats and OFWs – PEBA 2012 Social Media, the rebirth of blogging for Pinoy Expats and OFWs OFWs clamour for an aginaldo or a…