Featured Balak: TOALYA

Share this:

TOALYA

tabon sa inampingan,
bililhon nga tinagoan,
ipuyos, ibaligtos sa dughan,
sa pusod, tiyan, hawakan,
hagwa sa masusihong mata,
gustong makakita’s gipailadman’s toalya
kon sa singot ikaw makaligo,
kon kaulaw sa kaparotan itago,
toalya mopahaum ug mopasigo,
manalipod sa katugnawon’g manungko,
toalya magpaila sa imong kaaktibo,
ilabi kon ikaw hagiton pagtrapo,
sa binuhat nga magpabuyang-ang
kanimo magpatrapo nga maghayang…

Share this: