Featured Balak: AGOSTO

Share this:

AGOSTO

halad ang bulan Agosto sa pagpasuso,
paghatag kini’g bili sa pagpangga sa mga masuso,

pagpasuso, naila usab kini sa pulong pagpatutoy,
kon ilhon ang katulukibon sa buhat nga pagpatutoy,

sa tapoktapok usab tukion ang tukmang pagpatutoy,
lakip na sa mga buhat ug mga binuhat mga motutoy,

bantayanan kon pagpatutoy lang ang mahisgotan,
hinikalimtan ang pagbaguod sa dako’ng kaakohan

sa tanang mahiligon motutoy, dili dayon masabtan
ang kadako ug kagamay sa gilangkoban ning hisgotanan,

dali’ng mataligam-an ug makalimtan ang kaakuhan,
sa dili pa mahinog ang panahon nga may matutyan,

pagpatutoy, nagikan kini sa lawom nga katuyuan
nagdala’g kaakuhan kon pagtutoy imong masugdan..

Share this: