Featured Balak: Petsa Trese Biyernes, Pamaol

Share this:


PETSA TRESE, BIYERNES

sumala pa’s basahon,
sa mga matuo-tuohon,

adlaw kini nga bantayanan,
trese timaan nga may mapasagdan,

may maningkamot nga suwertehon
may pipilang mahadlok dimalason,

mga sugarol, mga palahubog,
mga naglunang sa bisyo’ng makalupog

sa petsa trese, biyernes, panugkan
mokalma, mobahar, basin kuno’g maligsan,

may manganak ug trese kabuok,
bahala’g maglisod hasta’s pagpamilok,

biyernes, adlaw’s bagdoy bagdoy,
panapos sa semanang makakapoy,

suweldo mawaldas, mahurot
sa kidlapkidlap, madaginot

biyernes, petsa trese, mga ilong
mamurot, punay’g pamakak manghupong

kon masakpan sa buhat nga walay pulos,
biyernes, petsa trese ikaw makapanguros,

daghang bantayanan manukod ug katakos,
kini mga pagsulay’ng maghaguros..

hamtongPAMAOL

panakit sa kaunoran,
kuno motakboy sa binuhatang nasubraan,

kusog nga pagkupog,
katkat bisag tuhod magkurog,

dala pugos nga pangusog,
bahala ug dali na’ng malup-og,

may pamaolan sa lisod nga lihok,
linugdangan kini sa haw-ang nga manggimok…

Share this: