Magpalit Tayo ng Profile Photo sa FB

Share this:

As posted in Patnubay Online FB Page

Palitan natin ang ating mga profile photos bilang pagsuporta sa panukala na dapat magkaroon ng isang departamento para sa mga OFW.

Mananatili ang ating bagong profile photo hanggang September 2, 2018.

Kailangan din natin ang mga comments, reactions at shares sa post na ito

WE SUPPORT THE CREATION OF DEPARTMENT OF MIGRATION AND DEVELOPMENT! NOW NA!

Karagdagang Paliwanag

DEPARTMENT – sariling department
MIGRATION – para sa mga umaalis ng bansa
DEVELOPMENT – para sa mga bumabalik ng bansa

Maraming salamat,

Related Article and Link

DEPARTMENT OF OFW – Bakit Kailangan na Madaliin?

Link: https://www.facebook.com/PatnubayOnline/posts/1753035254746741?

Share this: