Video: Ang pagsusumikap ng binatang Saudi na mahanap ang kanyang Filipina na ina at kapatid na babae na nawalay sa kanya ng 22 taon

Share this:
Video: Ang pagsusumikap ng binatang Saudi na mahanap ang kanyang Filipina na ina at kapatid na babae na nawalay sa kanya ng 22 taon.

Inihayag ng binatang Saudi na si Anwar ang kanyang pagsusumikap sa paghahanap sa kanyang ina at kapatid na babae. Ang kanyang kuwento ay maihahalintulad sa isang malungkot na nobela.

Sa interview ni Dawood Al-Shoryan sa TV pogram sa MBC channel, sinabi ni Anwar na bago namatay ang kanyang lola ay sinabi nito sa kanya na ang kanyang ina at kapatid na babae ay nasa Pilipinas; at hiniling ng kanyang lola na pabalikin ni Anwar ang dalawa sa Saudi Arabia.

Sinabi ng kanyang lola na isinama ng kanyang ina ang kanyang kapatid na babae nang umuwi sa Pilipinas para bumisita sa kanyang mga kamag-anak. Subalit hindi na sila nakabalik, 20 taon na ang nakararaan, mula nang namatay ang kanyang ama.

“Nagsimula akong hanapin sila” sabi ni Anwar.

“Nagtatanong-tanong po ako hanggang sa nakausap ko ang isang orphanage officer para sa Africa at East Asia. Siya ay si Ali al-Ghamdi, na tumulong hanggang sa natunton nila ang address ng aking ina at napagalaman na patay na siya”

Ayon kay Ali Al-Ghamdi, ang Embahada ng Saudi Arabia sa Pilipinas ay tiningnan ang marriage contract at napatotohanan na ang mga taong hinahanap ay nasa Pilipinas at sa tulong ng mga volunteers ay natukoy ang lugar ng ina ni Anwar at kanyang kapatid na babae.

Pinuntahan ng mga volunteers ang lugar at nakausap ang tiyahin ni Anwar. Napagalaman na patay na pala ang ina ni Anwar. Nahanap ang kanyang kapatid na babae na Huda ang pangalan.

Sinabi ni Al-Ghamdi na si Huda ay may isang anak na at pinangalanan nya ng katulad sa pangalan ng kanyang kapatid upang hindi nya makakalimutan. Si Huda ay nabubuhay sa kahirapan, at umaasa na makakabalik sa Kaharian para makita nya ulit ang kanyang kapatid, at upang makamit ang kanyang mga pangarap, katulad ng pagpapatuloy sa kanyang pag-aaral at makapagsagawa ng Umrah at Hajj.

Ayon kay Anwar, “Kasiyahan (na sa akin natagpuan ang kapatid ko) at parang maaamoy ko na rin ang aking ina. Siya ay nakasama ng aming ina nang higit pa sa akin”

Palagi daw sinabihan si Anwar ng kanyang mga kamag-anak noon na nasa travel lang ang kanyang ina at kapatid na babae.

Ayon naman kay Huda, “Alam ko mula noong maliit pa ako, na mayroon akong kapatid na lalaki at ang aking ama ay nasa Saudi Arabia. Habang naipahayag ni Huda ang pinaghalong kaligayan at kalungkotan nang magkausap sila ni Anwar sa unang pagkakataon via sattelite phone.

Nakapanayam din ng personal sa TV program ang Tiyahin nina Anwar at Huda na si Zainab.

Sinabi ni Zainab na siya na ang nagpalaki at nagpaaral kay Huda mula nang namatay ang kanilang ina. Nagpunta din sya ng Saudi Arabia 15 taon na ang nakalipas. Hinahanap nya daw si Nur at nagtanong-tanong sya sa mga kakilala sa Al-Bawadi Area.

Nang tinanong si Zainab ng host ng TV Program kung bakit “Nur” at hindi “Anwar”.

“Ang sinabi ng aking yumaong kapatid ay Nur ang kanyang pangalan.” ang sagot ni Zainab.

Reference : https://www.slaati.com/2017/04/25/p759620.html

Share this: