Pag-iwas sa Electrical Overload at Sunog

Share this:

Pag-iwas sa Electrical Overload at Sunog

Sa panahon ng tag-init, madalas ang paggamit natin ng aircon at iba pang mga appliances dahil lagi tayong nasa loob ng bahay. Sa panahon din na ito, madalas na nagkakaroon ng electrical overload.

Kailangan natin na maging alerto at ugaliin na magcheck ng mga plugs, saksakan, wires at extension wires kung mainit ba o may spark o may cracks o may marka ng sunog na hindi natin napansin kaagad.

Kung may mga ilaw na kumidlap-kidlap, fuse na palaging pumuputok o breaker na palaging nagtripped-off. Kung may narinig kayong ingay mula sa mga saksakan o kakaibang tunog sa mga appliances. Kung may naamoy kayong sunog na wire. Kailangan natin patayin ang main switch at kumunsulta kaagad ng electrician para matingnan at ayusin ang problemadong electrical circuits.

Iwasan ang paggamit ng mga appliances ng sabay- sabay at huwag itong ikabit sa isang source lamang.

Kung aalis ng bahay, ugaliin na patayin ang mga appliances at bunutin ang mga plugs mula sa kanilang mga saksakan. At sa pagbalik naman ng bahay ay siguradohin din na maayos ang pagkasaksak ng plug kung gagamit ng appliance.

Magdasal lagi na protektahan ang ating mga pamamahay at ang ating mga buhay.

Share this: