Huwag Mag-staple ng Passport

Share this:

Paalala: Paano pagsasamahin ang luma at bagong passport? Gumamt lang ng paper clip at huwag stapler dahil sa microchip sa bagong passport. Hindi na magagamit ang bagong passport na dinikit sa luma gamit ang stapler or glue.

Video Credit and Public Service from ABS-CBN TFC Balitang Global

Share this: