Bakit may apat (4) na araw na holiday ang Saudi National Day sa taon 2019?

Share this:

Tanong: Bakit may apat (4) na araw na holiday ang Saudi National Day para sa taon 2019?

Sagot: Nakasaad sa Article 128 ng Human Resources Executive Regulations In the Civil Service na:

If one working day falls between two official holidays, this day shall be an official holiday.

September 20, 2019 – Friday – Weekend Holiday
September 21, 2019 – Saturday – Weekend Holiday
September 22, 2019 – Sunday (Article 128 applies here)
September 23, 2019 – Saudi National Day

Source and Reference:
https://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/Regulations/Regulations/MCS_Rules_Regs.pdf

Share this: