DIGMAAN (a Tagalog translation of Bob Marley’s “War”)

Share this:

HANGGANG
ang kaisipan
na may lahing mas nakahihigit
at may lahing mas mababa
ay matutuldokan
nang tuloyan,
mawawalang bisa
at tatalikuran
MAY DIGMAAN KAHIT SAAN
MAY DIGMAAN

HANGGANG
mawawala
ang panananaw
na may nakakaangat
na antas ng lipunan
sa mamamayan
ng anumang bansa

HANGGANG
ang kulay ng balat ng tao
ay wala nang kahalagahan
kaysa kulay ng kanyang mga mata
MAYROONG DIGMAAN

HANGGANG
ang karapatang pantao
ay pantay-pantay
na maipapangako sa lahat
na walang kinikilingan
na anumang lahi
MAYROONG DIGMAAN

At HANGGANG
ang araw na yon
ang pangarap na walang hanggang kapayapaan,
nagkakaisang mamamayan ng mundo,
at panuntunan ng pandaigdigang moralidad
ay mananatiling panandaliang ilusyon lamang
na hinahabol pero hindi makakamit
MAY DIGMAAN KAHIT SAAN
MAY DIGMAAN

At HANGGANG
may mapang-aping kapangyarihan
na sumasakal sa ating mga kapatid sa Syria
sa Palestine
at sa Rohingya
sobrang pang-aalipin
ay mapapabagsak
at tuloyang mawawasak
MAY DIGMAAN KAHIT SAAN
MAY DIGMAAN

Digmaan sa silangan,
Digmaan sa kanluran,
Digmaan hanggang hilaga,
Digmaan sa timog
Digmaan, digmaan,
Mga alingawngaw ng digmaan

Tayong mga Malaya ay lalaban kung talagang kinakailangan
at alam nating mananalo tayo
dahil nananalig tayo
sa tagumpay
ng kabutihan kaysa kasamaan
kabutihan kaysa kasamaan
kabutihan kaysa kasamaan
kabutihan kaysa kasamaan
kabutihan kaysa kasamaan
kabutihan kaysa kasamaan

Share this: