38 “Tatamman” Clinics ng Madinah, Tabuk, Jizan at Najran Regions para sa mga may mga sintomas ng COVID19

Share this:

Ang Tatamman clinics ay inisyatibo ng Ministry of Health ng Kaharian ng Saudi Arabia, para sa lahat ng nakaramdam ng sintomas ng COVID19, katulad ng mataas na lagnat. Ang mga clinics na ito ay bukas 24/7 para tatanggap ng pasyente.

Nasa ibaba po ang ating English translation sa list ng “Tatamman Clinics” sa Madinah, Tabuk, Jizan at Najran Regions. Maari ninyong i-click ang name ng clinic/hospital para sa google map location.

Madinah

#Hospital / Clinic Name (click for Google map location)
1​Al-Daihata Health Center
2​Al-Nasr Health Center
3​Al Khalidiya Health Center
​4Al-Mahd General Hospital
5Khaybar General Hospital
6Wadi Al Fara General Hospital
7Al-Hmanah General Hospital
​8​Al Ais General Hospital
9Yanbu Al-Nakhl Hospital
10Al Hanakia General Hospital
​11Al Hisu Health Center

Tabuk

#Hospital / Clinic Name (click for Google map location)
1​Al-Azizia District Primary Health Center
2​Al Muthalath Health Center
3​Al Nahda Health Center in Al Wajh
​4Al Shathe Health Center
5Taymaa General Hospital
6AlBad Hospital
7Duba Hospital
​8​Umluj General hospital
​9Hoaq General Hospital
10​Abu Rakah Primary Health Care Center

Jizan

#Hospital / Clinic Name (click for Google map location)
1​Al Khashabiyah Health Center
2​Al-Mukhatat(5) Primary Healthcare Center
3​Sabya Health Center
​4Khabt Alkharesh Primary Healthcare Center
​5Southern Abu Arish Health Center
​6Al-Matan Health Center
​7Southern Damad Health Center
​8Al Edabi Health Center
​9Ahad Health Center

Najran

#Hospital / Clinic Name (click for Google map location)
1​King Khalid Hospital in Najran
2​Habuna General Hospital
3​Khubash General Hospital
4​Yadma General hospital
5​Badr Al Janoub General Hospital
6​Thar General Hospital
​7Sharoura General Hospital
​8New Najran General Hospital

Related Articles:

Source:

Share this: