KSA: Ang Step by Step Process sa pagkuha ng Final Exit Visa para sa sarili

Share this:

Ito naman ang ating translation sa Step by Step process sa pagkuha ng Final Exit Visa based sa User Guide ng Labor Reform Initiative (LRI) mula sa Ministry of Human Resource and Social Development. Halos kapareho ito sa process ng pagkuha Exit and Re-entry Visa.

Para sa mga nakakaintindi ng Arabic, ito yong link ng Arabic User Guide: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/13032021.pdf

Katulad ng Exit and Re-entry Visa Service, ang Final Exit Visa Service ay sa Absher platform din maaring i-apply ng worker. Ngayong araw, wala pang services ang Absher upang makakuha ang isang manggagawa, ng sarili nitong Final Exit Visa. Kaya, ang mga screenshots na ating ilalagay sa ating translation ng Step by Step process ay yon pa rin galing sa Arabic User Guide ng MHRSD

Ang buod ng proseso ng pagkuha ng worker ng sariling Final Exit Visa ay ganito.

1. Magapply ang worker ng Final Exit Visa sa Absher at may sampung (10) araw  bago ito ma-approve.
2. Makatanggap ang Employer o Company ng Text Message (SMS) na ang kanilang worker ay nag-apply ng Final Exit Visa. 
3. Kung mayroon katanungan (o pagtutol) ang Employer o Company, ay maaaring dumulog sa Ministry of Human Resource and Social Development sa loob ng sampung (10) araw. 
4. Kung walang pagtutol ang Employer o Company pagkatapos ng sampung (10) araw, may limang (5) araw ang worker para kompletuhin ang proseso sa pagkuha ng kanyang Final Exit Visa Visa.

Ang worker na HINDI NAKATAPOS NG KANYANG CONTRACT at  lumabas ng Saudi Arabia gamit ang Final Exit Visa  at hindi na bumalik sa Kaharian ay permanente na banned sa pagpasok sa bansa.

Dapat din tandaan na sa pag-apply ng Final Exit Visa, kailangan na at least 60 days ang validity ng iyong passport. Matagal na itong requirement pero maaring hindi ito alam ng karamihan.

Hindi mandatory para sa worker na siya ang mag-apply ng Final Exit Visa para sa sarili. Maari pa rin itong gagawin ng kanyang employer o company.

Alhamdulillah! Natapos natin ang translation sa Arabic User Guide ng LRI para sa Step by Step Process ng Employee Transfer Service, ng Exit and Re-entry Service at ngayon na para Final Exit Service.

Nasa baba po ang ating Translation sa Step by Step process sa pagkuha ng Final Exit Visa.

(Patnubay Unofficial English Translation of Pages 19 to 25 of LRI User Guide) 

Final Exit Visa Service

1.13 Service Definition

This service allows a migrant worker to submit a request to issue a Final Exit Visa to leave after the end of the documented employment contract or during its validity, through his account on the Absher platform.

1.14 Conditions for using the service

1. The worker must be part of the expatriate professional employment subject to the labor system.
2. The worker must have a notarized work contract.
3. The worker must have a valid residency.
4. The passport must be valid for at least 60 days.
5. The worker must be inside the Kingdom when submitting the application.
6. The worker does not have vehicle ownership.
7. There are no unpaid traffic fines for the worker.

1.15 Service Instructions

 1. An account for the worker is available on the Absher platform “Individuals”.
2. The service allows the expatriate worker to request a Final Exit Visa for himself or for his dependents.

3. A worker can cancel the Final Exit Visa.

4. The worker’s breach of his obligations will result in his final exit from the Kingdom during the validity of the documented work contract. Preventing him from returning to work in the Kingdom permanently.

User guide | The initiative to improve the contractual relationship

1.16 Service Implementation Process

1. This service was completely completed through the expatriate account on the “Absher” platform.

2. The visa issuance service can be accessed according to the following sequence: electronic services / passports / visa issuance service.

3. After reviewing the steps, conditions and instructions for the service on its main page .; The following steps can be taken:

1. Choose a New Request

2. Choose a Visa for the purpose of Final Exit

3. Click Submit to confirm your visa application

4. You can print the application upon confirmation of its successful creation. A Final Exit Visa application has been successfully created

5. A text message can be sent to the employer when the worker applies for the visa.

The worker with your residence number #### has applied to issue a Final Exit Visa. The worker will be able to issue the required visa after 10 days. If you have an inquiry, you can go to the Ministry of Human Resources and Social Development

6. It takes 10 days to process the application from the date of its creation to ensure that no rejection or objection has been received by the ministry.

7. A worker can cancel the visa application on the “Absher” platform within 10 days.

8. In the event that the application is accepted, the procedures for issuing the visa must be completed within 5 days in order to avoid the expiration of the application.

9. A worker can follow up on the visa application when it is issued through the visa application service on the “Absher” platform.

With the possibility of canceling it during its validity if desired.

1.17 Frequently Asked Questions

1. Will this service eliminate the possibility of issuing a Final Exit Visa for expatriate workers through the employer?

No. It is an additional service made available to a migrant worker through the Absher platform.

2. If the expatriate worker requests a Final Exit Visa, will the employer be notified?

Yeah; A notice will be sent to the employer ten days before the expatriate completes the Final Exit Visa application procedures.

3. How long is the Final Exit Visa?

Fifteen days calculated from the date of issuance of the visa.

4. What is the procedure followed in the event that the expatriate does not leave the country after the expiry of the Final Exit Visa period?

That violates  the system of work and residence and penalties must be applied as stipulated by law.

5. Can a migrant worker request a Final Exit Visa for his dependents?

Yes.

6. Can a migrant worker cancel the Final Exit Visa application for his dependents during its validity period?

Yes.

7. What is the procedure followed in the event that the expatriate worker permanently leaves during the validity of the work contract?

Permanently prohibited from returning to work in the Kingdom.

Drafted by: Abu Bakr Espiritu
for Patnubay Advocacy Group

Related Articles

Share this: