KSA MHRSD: Itinakda ang pagbabakuna sa mga workers ng mga Recruitment Agencies na tagasuplay ng Temporary Domestic Workers, simula sa buwan ng Shawwal

Share this:

Itinakda ng Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ang pagbabakuna sa mga manggagawa ng mga Recruitment Agencies na tagasuplay ng Temporary Domestic Workers, simula sa buwan ng Shawwal.

Ito ay para sa pagpapanatili sa maayos na kalusugan ng mga kliyente at ng mga manggagawa, at para din sa pangkalahatang proteksyon ng lipunan.

Notes:

  • Ang salita na nasanayan nating gamitin para sa “Temporary Domestic Workers“, ay “On-call House Cleaners” sa mga Mega-Recruitment Companies.
  • Ang buwan ng Shawal ay ang ikasampung buwan ng Hijri Calender. Ito ang kasunod sa buwan ng Ramadhan, na ikasiyam sa Hijri Calendar.

(Unofficial Translation of Arabic Announcement)

Starting from the beginning of Shawwal

Immunization of workers in the recruitment sector

Complementing the endeavors of the Ministry of Human Resources and Social Development in achieving public safety in the work environment and ensuring protection for the worker and the employer.

Targeted Activity:

  • Temporary domestic workers services

The objectives of immunization of workers:

  • Maintaining the health of clients and workers
  • Achieving general protection for the society

Source:

Share this: