KSA GACA – nag-issue ng circular na dapat beripikahin ang immunization status ng pasahero BAGO PASAKAYIN NG eroplano papuntang Saudi Arabia

Share this:

Nag-issue ng bagong circular ang General Authority of Civil Aviation (GACA) sa mga airline companies na dapat beripikahin muna ang immunization status ng pasahero bago pasakayin ng eroplano papuntang Saudi Arabia.

Nakasaad sa circular ang mga sumusunod

  1. Maipakita ng pasahero ang immunization status sa pamamagitan ng Tawakkalna App
  2. o di kaya magsubmit ang pasahero ng immunization status report via Quddum platform

Nasa baba ang English version ng circular ng GACA

KSA GACA issues a circular to airlines regarding procedures for verifying the immunization status of residents before boarding aircraft to the Kingdom

The General Authority of Civil Aviation (GACA) has issued a circular to all airlines operating in the Kingdom’s airports, including private aviation, regarding procedures for verifying the immunization status of residents before boarding departing planes to the Kingdom.

The circular stipulated the need to:

  • show the immunization status of travelers through the health status of the “Tawakkalna” application
  • or submitting a report proving immunization in the Kingdom via the “Quddum” platform.

Notice: GACA stressed commitment to the circulars, stressing that whoever violates government orders, legal measures will be taken against them and will bear the resulting responsibility.

Source: https://twitter.com/ksagaca/status/1439944583585144833

Share this: