Al-Jawazat KSA: Pagtakas ng domestic worker pwede na i-report ng amo sa Absher

Share this:

Inanunsyo ng Al-Jawazat (General Passport Department) ng Kaharian ng Saudi Arabia na maaari nang i-report ng amo via Absher ang domestic worker na tumakas.

Patnubay Notes: Dati, sa police station magreport ang employer kung tinakasan ng kanyang domestic worker. Kaya, may time pa para sa domestic worker na makapunta ng embassy bago makarating sa Jawazat ang absconding report. At may time pa para makapagreklamo sa Ministry of Labor o police kung ang worker ay totoong naabuso.

Ang aming payo noon pa man ay huwag tumakas maliban na lamang kung may panganib sa buhay. Kung may labor violations o contract violations ang unang kontakin ay ang recruitment agency, o embassy o polo. Epektibo din ang pamilya ang lalapit sa pinakamalapit na POEA, o OWWA, o PESO, o kahit sa inyong munisipyo. Huwag hintayin na lalaki ang problema bago magreklamo.

Nasa baba ang ating English translation sa Announcement ng Jawazat KSA.

Absenteeism Report for domestic workers

This service enables the employer to register a report of absence (escape) automatically

The following conditions are verified during registration of a report of absence:

  • The resident ID must be valid
  • The notification is only one time for each sponsored person
  • The absence report can be canceled within 15 days only through the communication service on the Absher platform and that there is no final exit visa from the source
  • If the absence report exceeds 15 days, it will not be canceled permanently and transferred
  • The resident is on the watch list and is deported and prevented from entering the Kingdom

Source: https://twitter.com/AljawazatKSA/status/1446052704875393028

Share this: