Video: Ang Kwento ng 23-anyos na Sudanese Engineer na nahanap ang kanyang nanay na Pinay sa Facebook

Share this:

Ang kwento ni Jaafar, isang 23-anyos na Sudanese computer engineer na ipinanganak sa Saudi Arabia ng ina na Pilipina.

Nang namatay ang ama ni Jaafar, iniwan siya ng kanyang ina na bumalik sa Pilipinas.

Dinala si Jaafar ng kanyang tiyuhin sa Sudan. At nang lumaki na siya, hinanap niya ang kanyang ina at nakita niya ito sa Facebook..

Video

Link: https://twitter.com/i/status/1455531203801530378

Share this: