Video: Ang pamamaalam ng pamilyang Saudi sa kanilang Pinay na kasambahay na 6 na taon na nagsilbi sa kanila.

Share this:
Video: Ang pamamaalam ng pamilyang Saudi sa kanilang Pinay na kasambahay na anim na taon na nagsilbi sa kanila.

Video source link: https://www.youtube.com/watch?v=Okn-1Kwtu6I

See Also:

Ang Batas para sa Kasambahay ng Saudi Arabia – 2013

Mga Hakbang na Ginawa ng KSA Government para sa mga Domestic Workers

End of Service Benefits (ESB) for Household Service Workers (HSWs)

Sada News – KSA: Recruitment Fee para makakuha ng Filipino Domestic Workers ay 8850 SAR na lang thru MUSANED Portal

Share this: