DFA ADVISES THE PUBLIC NOT TO BELIEVE MESSAGES FROM BOGUS DFA E-MAIL ACCOUNTS

Share this:

16 March 2012 – The  DFA recently received a report from the Philippine Embassy in Singapore that a Filipino based in that country received an email from consulate@dfa.gov.ph informing him that the Department of Justice received a complaint with a request for the issuance of a warrant of arrest against him for his alleged involvement in some criminal activity.

The DFA wishes to inform the public that the abovementioned e-mail account is not an official DFA account.

Notices regarding legal proceedings are never sent through e-mail and applications for the issuance of warrants of arrest are filed before our courts and not the DOJ.

The public are advised not to fall victim to this modus operandi and to report any such e-mails to the DFA, the nearest Philippine Embassy or Consulate General or the National Bureau of Investigation’s Technical Intelligence Division

( raid@nbi.gov.ph ).END

_____________________________________________________________________________________________

DFA: HUWAG MANIWALA SA MGA PEKENG DFA E-MAIL

16 Marso 2012 – Nakatanggap ng ulat ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas mula sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore ukol sa isang Pilipino doon na nakatanggap ng e-mail mula sa consulate@dfa.gov.ph .

Ang nasabing e-mail account ay hindi pagmamay-ari ng DFA.

Ayon sa naturang e-mail, nakatanggap ‘di-umano ng reklamo ang Kagawaran ng Katarungan (DOJ) laban sa nasabing Pilipino dahil sa pagkakasangkot nito sa isang krimen. Kalakip daw ng reklamo ang isang hiling para sa pagpapalabas ng warrant of arrest.

Para sa kaalaman ng publiko, ang mga mensaheng may kinalaman sa mga kasong legal ay hindi kailanman ipinanadala sa pamamagitan ng e-mail at ang mga hiling sa pagpapalabas ng warrant of arrest ay isinusumite sa ating mga hukuman at hindi sa DOJ.

Maaaring ipagbigay alam ang mga ganitong panloloko sa DFA, sa pinakamalapit na Embahada o Konsulada ng Pilipinas o di kaya’y sa Technical Intelligence Division ng Pambansang Kawanihan ng Pagsisiyasat o NBI

( raid@nbi.gov.ph ).WAKAS

Share this: