Featured Balak: MENSAHE ALANG SA PASKO 2012

Share this:

malipayong pagsaulog sa pasko kanatong tanan,
giingon, ang lintunganay, dugukan ug kasaulogan
sa pasko magikan gayud sa lunsay nga kahiusahan
dili pagpakaaron ingnon, apan kinuptanay sa tanan

ang mga gutom pakan-on, ang giuhaw paimnon,
ang hubo dawaton, pasudlon aron makapasilong
likayan ang pagtutok aron dili ka bwenggeton,
sapotan, hatagan ug ilisan aron dili panuhoton

may manaygon, may manimpalad kay lagi pasko
apan may mapungot kay makapahurot sa sinsiyo,
ang pinakamaayo, isalikway ta ang mga bagotbot,
bisan ug atong bulsa alimuot ug nawong kulismaot

anaa sa pagbuhat ug minaayo sa isig ka tawo sambogan ug respeto, pamatasan ug hinatagay
dili lang tagay, ang ipatigbabaw aron walay sarasay kadasig sa pagpaabot sa bag-ong tuig, ipatunhay.

Share this: