HAGIT: OKTUBRE 28, ADLAW KINI SA PINILIAY, DILI PINALITAY

Share this:

OKTUBRE 28, ADLAW KINI SA PINILIAY, DILI PINALITAY
by Atty James Lobedica

Dili sa pagkatumba human sa pagkatakilpo ang makapasakit sa kaugalingon nga naglaum, kon dili ang wala pagpakabana ug pagpanumbaling, ang wala pagahin ug kahigayonan nga mubarog pag-usab aron kab-oton ang natakilpo nga paglaum.

Sayri nga ang pagpanginlabot, ang pagpakabana, ang paghupot ug kadasig sa pagpabarog sa tahas, nga may kalabotan sa kinabag-ang kaayohan, magikan sa pluma nga gamhanan, pinaagi sa titik sa pangalan nga mahisulat sa tagsa-tagsa nato nga balota.

Atong hinumdoman, OKTUBRE 28, adlaw kini sa piniliay. Tinuod nga piniliay ug dili pinalitay ang atong ipatigbabaw. Hiyas kining kapaambitan, bahandi kining ikabilin hangtod sa umaabot pang kaliwatan. Moiwag kini sa agianan sa pagpanginlabot ug pagpakabana. Gamita kining taming batok sa mga mapahimuslanon sa gahom. Bugtawon ta ang kahimatngon. Ituboy ta ang binuhat nga haum sa atong pagsalig, ang binuhat nga naghupot ug kainit sa tinud-anay nga serbisyo publiko, kinasingkasing nga mosakripisyo, mopasuwabi sa paghatag ug gibug-aton sa yangungo sa katawhan, hinikalimtan ang kaugalingong kasayon ug kabulahanan.

Sa pagkatinuod, dili ila sa mananaog sa piniliay ang pasidungog, kon dili atoa kini. Kita nga naghupot ug hugot nga tinguha sa pagpalambo sa panultihon, “ANG TINGOG SA KATAWHAN, MAO ANG TINGOG SA DIYOS”.

Share this: