Bangon Inang Bayan

Share this:

Bangon Inang Bayan
Huwag kang sumuko
Ikaw ang Perlas ng Silangan
Bansang aming iningat-ingatan

Dilubyo ma’y lumipas
Ika’y hindi nawalan ng pag-asa
Sa ano mang mga sakuna
Sa tatag mo’y hindi nanghina

Mahal kong Inang Bayan
Sisikapin gawin ang nararapat
Kami ay magsama-sama
Magtulongan makaraos ka lamang

Walang ibang hinangad kundi
Ang ipamalas sariling katatagan
H’wag makalimot sa POONG MAYKAPAL
Panatilihin magagandang asal

Sakripisyo atin nang nakamtan
Dedikasyon sa ating mga kababayan
Pagkakaisa’y kailangan
Kaligtasan ng buong sambayanan

fyRijr Nov. 2013

Share this: