Cebuano Short Story: BUSIKAD SA KABUNTAGON

Share this:

BUSIKAD SA KABUNTAGON

Ang pagbusikad sa bag-ong kabuntagon, mapahiyomon ug makanunayong nagpabati sa iyang kainit aron pagsabwag sa tumang kamadasigon. Kitang tanan nga nagbarog sa sabakan ning katilingban sa kahiusahan, nagpakatakos nga modas-ag pa kanato ang dugang kusog sa pagdawat sa balaanong sugo sa paghinatagay ug maayong hunahuna karon ug sa umaabot pang panid sa atong kaugmaon.

“Pagkalab-as sa hangin hanggapon ning sayong kabuntagon.” nag-inusara si Tokles nga namulong sa kaugalingon.

“Tokles, dali na diri. Mamahaw na ta.” ni Tintay nga nanampit gikan sa kusina.

“Salamat na lang nga maayo na si Tintay nako. Mag-usab na ko.” hilom nga pamulong ni Tokles sa kaugalingon.

“Nahibaw ka Tokles, maayo kaayo nga nakabiya na ka sa pagkahimabaye para sa atong anak nga dia pa sa akong sabakan.”

“Ayaw kabalaka Tintay, magbinuotan nako.”

Sa wala lamang damha, may tingog silang nabati gikan sa gawas sa balay. Usa ka babayeng mabdos ang nagbarog.”Maayong buntag, mao ba ni ang balay ni Tokles?”

Si Tokles nakakita sa babaye, nigawas ug dalidali, niduol sa babaye. Nalangan. Nakighinabi sa babaye. Pagkataudtaud nilakaw ang babaye.

“Kinsa man to Tokles? Nilakaw man lagi. Unya nangita man to nimo.” pulong ni Tintay nga nahibulong.

“Pasagdi to Tintay, nangita to ni Tokles ang sangay ba nako nga numero unong pala-iti sa atong lugar.”

“Unsay pala-iti ba?” nasinta si Tintay nga mitan-aw ni Tokles.

“Sus Tintay, kana bang daghan ug gipaangkan.”

Pagkataudtaud, “Maayong buntag nangita ko ni Tokles, naa ba siya? Laing mabdos babaye ang nangita ni Tokles.

“Akong adtuon Tintay, akong gawason.” ni Tokles nga nagdali ug gawas niduol sa babaye. Wala madugay, milakaw ang babayeng mabdos.

“Naunsa na man ni Tokles, ikaduhang mabdos na man to ang nangita nimo?”

“He, he sa pagkatinuod aduna koy sorpresa kanimo Tintay, nagnegosyo ko ug ukay-ukay. Mga sul-obonon ba sa mga babayeng mabdos. Side line Tintay aron ba makapangandam ko para pud sa atong gastohan labi na karon nga mabdos pud ka. Baratilyo koTintay, mao nga ako ang gipangita ug giilogan.” dayong gakos ni Tintay.

“Tokles! gawas diha!” may laing tingog sa babaye nga edaran na. Nagsiyagit.

“Kinsa man ron?” pangutana ni Tintay.

Nagdagan si Tokles pagawas.

“Pagbalik, ni Tokles, “He, he, Sus si Manang Benigna, ang akong gihulaman ug puhunan ba. Naningil ra. Pero akong gisaaran. Tua ay, nakalakaw na.”

“Salamat Tokles, nga nausab na ka.” mapahiyomon si Tintay.

“Unsaon ko na man ani karon. Ang duha nako ka uyab nakatultol na diri sa balay. Pulos mabdos.”

Hasta pud si Benigna nga akong gihimong gatasan kay
abroad ang bana. nakatultol na pud. Ako ra bang naprenda ang iyang singsing gipahuwaman. Delikado, may kaliwat ra ba kunong barangan.”

“Ang sobra nako kamanggihatagon, kakugihan, pagsulod ug lainlaing ganghaan miresulta na. Nadala ako sa akong pagkatawhanon, sa akong pagkamahiligon motilaw. Ah, akong sultian si Tintay sa tanan. Agnihon ko siyang molalin mi ug puyo sa probinsiya, mananum na lang kug kamote. Mas maayo ning mangamote ko kaysa makapisos ko’s kasaba ni Tintay. Siya ang gikuyawan nako sa tanan. Ang iyang maguwang lalaki bag-o lang nakagawas sa munti sa kasong pagpanigbas samtang ang iyang ig-agaw, mangingihaw ra ba sa merkado sa Lorega.” pulong ni Tokles sa kaugalingon samtang naglantaw sa busikad sa kabuntagon. (KATAPUSAN).

Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: