The Article 81 (The Right of the Worker to Leave his Employer) of the Saudi Labor Law

Share this:

The Article 81 (The Right of the Worker to Leave his Employer) of the Saudi Labor Law

Mahalagang malaman ng mga workers ang Article 81 dahil dito nakasulat ang kanyang mga karapatan na magterminate ng contract.

Nasa baba ang English translation ng Article 80 at ang translation ng Patnubay para mas lalo ninyong maiintindihan ito. Mahalagang basahin ang lahat ng nakasulat sa baba para malaman ninyo kung papano magagamit ang batas na ito.

English Translation

Article (81):
Without prejudice to all of his statutory rights, a worker may leave his job without notice in any of the following cases:

(1) If the employer fails to fulfill his essential contractual or statutory obligations towards the worker.
(2) If the employer or his representative resorts to fraud at the time of contracting with respect to the work conditions and circumstances.
(3) If the employer assigns the worker, without his consent, to perform a work which is essentially different from the work agreed upon and in
violation of provisions of Article (60) of this Law.
(4) If the employer, a family member or the manager in-charge commits a violent assault or an immoral act against the worker or any of his family members.
(5) If the treatment by the employer or the manager in-charge is characterized by cruelty, injustice or insult.
(6) If there exists in the workplace a serious hazard threatening the safety or health of the worker, provided that the employer is aware thereof but fails to take measures indicating its removal.
(7) If the employer or his representative, through his actions and particularly his unjust treatment or violation of the terms of the contract, has caused the worker to appear as the party terminating the contract

Patnubay Translation

Artikulo (81):
Nang walang pagkasira sa kanyang mga karapatan sa batas, maaaring iiwan ng worker ang kanyang trabaho nang walang abiso, sa alinman sa mga sumusunod na sitwasyon:

(1) Kung ang employer ay nabigong tuparin ang kanyang mahahalagang obligasyon sa worker ayon sa kontrata at ayon sa batas ng paggawa.
(2) Kung sa panahon na ginawa ang kontrata, ang employer o ang kanyang representative ay may panlinlang o pandaraya tungkol sa mga kondisyon at kalagayan sa trabaho.
(3) Kung ang employer ay nag-assign sa worker nang walang pahintulot nito, na gawin ang trabaho na hindi kasali sa napagkasunduan (sa kontrata) at kung hindi natupad ang nakasaad sa Article (60) ng Saudi Labor Law.
(4) Kung ang employer, o ang kapamilya ng employer o ang manager ng worker, ay marahas na nananakit o gumawa ng imoral laban sa worker o sinuman sa kanyang pamilya.
(5) Kung ang pagtrato ng employer o ng manager sa worker ay may pagmamalupit, hindi makatarungan at may pang-iinsulto.
(6) Kung may seryosong panganib sa workplace na banta sa kaligtasan o kalusugan ng worker, at walang ginawa ang employer para ayusin ito kahit pinaalam na sa kanya ang nasabing panganib.

(7) Kung ang employer o ang kanyang representative, ay gumawa ng di-makatarungang pagtrato sa kanyang worker o paglabag sa mga nakasaad sa kontrata, at naging dahilan na ang worker ang lumabas na nagterminate ng contract.

Bago kami magpapaliwanag kung papano maprotektahan ang worker gamit ang Article 81, kailangan muna nating ipaliwanag ang Article 60 na nabanggit sa Article 81.3.

English Translation

Article (60):
Without prejudice to the provisions of Article (38) of this Law, a worker may not be assigned duties which are essentially different from the work agreed upon without his written consent, except in cases of necessity dictated by transient circumstances and for a period not exceeding thirty days a year.

Patnubay Translation

Artikulo (60):

Nang walang paglabag sa Artikulo (38) ng Saudi Labor Law, ang isang worker ay hindi maaaring ma-assign sa trabaho na iba sa napagkasunduan sa kontrata; nang walang walang kasulatan at pahintulot mula sa kanya, maliban na lamang sa mga pansamantalang sitwasyon na kailangan; basta hindi ito lalagpas ng tatlumpung araw sa loob ng isang taon.

Dahil nabanggit din ang Article 38 sa Article 60, kaya kailangan din natin ipaliwanag kung ano ito.

English Translation

Article (38):
An employer may not employ the worker in a profession other than the one specified in his work permit. Before following the legal procedures for changing the profession, a worker is prohibited to engage in a profession other than his.

Artikulo (38):

Ang isang employer ay hindi maaaring magpatrabaho sa worker, sa isang profession na iba sa nakasulat kanyang work permit. Ang worker ay pinagbawalan ng batas na magtrabaho sa ibang profession kung hindi pa nabago ang profession na nakasulat sa kanyang work permit.

Papano maprotektahan ang worker gamit ang Article 81?

  1. HUWAG TATAKAS, HUWAG MAG-AWOL , HUWAG MAGRALLY O MAGPROTESTA DAHIL HINDI YAN ANG TAMANG PARAAN AT BINIGYAN NYO LAMANG ANG INYONG EMPLOYER NG KALAKASAN LABAN SA INYO AT ANG MAGING RESULTA AY KAYO PA ANG MAGKAROON NG PROBLEMA AT MAWALAN PA NG KARAPATANG MAGREKLAMO.
  2. SA HALIP AY MAGSUMBONG / MAGREKLAMO SA MGA AHENSYA NA MAKAPAGVALIDATE KUNG ANG IYONG REKLAMO AY SANG-AYON SA ARTICLE 81.

Palagi nang may ganitong usapan sa Patnubay Inbox.

OFW: sir kaya ako tumakas, dahil nakasaad naman sa Article 81 na maari kong iwanan ang employer na walang abiso. bakit ako pa ngayon ang kinasohan ng runaway?

Patnubay: Ang ibig sabihin ng walang abiso ay di mo kailangan magsubmit ng resignation letter or termination of contract letter. Pero kailangan mong magreklamo sa mga kinaukulan bago mo iwan ang iyong employer. Dahil sila ang magvalidate sa iyong reklamo kung may paglabag ba sa iyong karapatan at kung naayon ba ito sa Article 81.

Saan ba dapat magreklamo?

  1. Kung first contract, dapat magreklamo sa agency.
  2. Kung first contract, pero walang ginawa ang agency, dapat ang family ng worker sa Pilipinas ay magreklamo na sa POEA laban sa abusadong employer at laban sa pabayang agency.
  3. Magreklamo sa POLO tungkol sa labor violations at sa embassy or consulate kung may pananakit.
  4. Magreklamo sa Saudi Labor Office for labor violantions at sa police station kung may pananakit. (Maari kang magpapasama ng taga-POLO o taga-Embassy or taga-Consulate)

Note: Mas madaling matugonan ang problema ng mga workers na nasa first contract dahil may agency sila na tutulong at may POEA na magsuspende or magpasara ng agency na nagpabaya sa reklamo ng kanilang deployed worker.

Drafted by:
Abu Bakr Espiritu for Patnubay

Also posted in

The Article 81 (The Right of the Worker to Leave his Employer) of the Saudi Labor Law,Mahalagang malaman ng mga…

Posted by Patnubay Online on Sunday, September 17, 2017
Share this: