Dammam: Kulong at palo ang parusa kay Kabayan dahil sa paglagay ng ihi sa pagkain ng kanyang amo at pamilya nito

Share this:

07 August 2019, ayon sa mga Pahayagan na Sabq at  Al-Eqtab: Sinang-ayunan ng Eastern Province Court of Appeal ang hatol ng Dammam Criminal Court para sa Pinay na kasambahay.

Ang parusa ay isa at kalahating taon na pagkakulong at 300 na palo (lashes) dahil sa paglagay ng “ihi” sa pagkain at inumin, na inihahanda niya para sa mga miyembro ng pamilya ng kanyang employer.

Madideport naman si kabayan pagkatapos ng kanyang sentensya at hindi na papayagan pang makakabalik pa ng Saudi Arabia..

Nasa baba ang link at translation ng balita para sa karagdagang impormasyon

Arabic News Source: Sabq.org
Link: https://sabq.org/vwF6QT

(Google Translation of Arabic News to English)

07 August 2019 – 6 Dhul Hijjah
Dammam .. Sentenced to prison and flogging of a maid puts “urine” in the food of her employers

Al-Eqtab Newspaper – Dammam

The Eastern Province Court of Appeal upheld a ruling by the Dammam Criminal Court to imprison a Filipino domestic worker for one and a half years and 300 lashes in exchange for placing “urine” in food and drink, which she prepares for family members of a citizen working for him in Dammam.

The information obtained by the “above” that the judicial ruling included the removal of domestic workers from the Kingdom, once the completion of her sentence, and not to re-enter the country.

In the details, that the family members who work for the maid smell strange strange food prepared by the worker, they asked her about the source of the smell, but categorically denied knowledge of it, and the smell raised the concern of family members, until a box was found inside a yellow liquid that resembles the “urine” was hiding.

Confronted with this questioner, the maid admitted that it contained quantities of her urine.A report was filed against her at the police station and the case was referred to the Public Prosecutor. The treatment she receives from the family, and by referring the incident to justice, she was sentenced to one and a half years imprisonment, 300 lashes and deportation.

Arabic News Source: Sabq.org
Link: https://sabq.org/vwF6QT
Share this: