KSA-MOH: Magdownload at Magregister ng Sehha (Health) App for Medical Consultation Service

Share this:

Mayo 31, 2020 – ang Ministry of Health (MOH) ng Kingdom of Saudi Arabia ay nagpost ng video tungkol sa Sehha App at hinikayat ang mga citizens at residents na magdownload at magregister nito.

Ang Sehha (Health) App ay inilunsad ng MOH noong Disyembre 2017 at naging available sa buong KSA noong Marso 6, 2018. Ito ay dinisenyo upang magbigay ng online medical consultation services para sa mga citizens at residents ng Saudi Arabia, ano man ang kanilang mga karamdaman. Ginagamit din ito ng mga pilgrims tuwing Hajj.

Magdownload at magregister ng Sehha App at magagamit na ito kaagad kung kayo ay may karamdaman na kailangang ikunsolta sa isang doktor.

Download Links

Kung kayo ay isang doktor na nandito sa Kaharian ng Saudi Arabia at lisensiyado ng MOH. Maari kayong magdownload ng Sehha for Doctors App. Ito ay subject for evaluation and approval ng Ministry of Heatlh.

Download Links

Sa mga magtatanong kung ano ang pagkakaiba ng Mawid App sa Sehha App. Ang Mawid App ay para sa COVID19 related illness habang ang Sehha App ay para sa ibang karamdaman.

Source: https://twitter.com/SaudiMOH/status/1267184072234725376

Drafted by : Lia Grey
Patnubay – Dammam

Share this: