KSA-MOH: Listahan at lokasyon ng “Tatamman” Clinics para sa mga may sintomas ng COVID19

Share this:

Hunyo 6, 2020 – Inanunsiyo ng Ministry of Healh ng Kaharian ng Saudi Arabia ang paglunsad ng “Tatamman” clinics clinics para sa lahat ng nakaramdam ng sintomas ng COVID19, katulad ng mataas na lagnat. Ang mga clinics na ito ay bukas 24/7 para tatanggap ng pasyente.

Sa kanilang unang pinalabas na listahan, ay mayroon nang tatlumpu’t isa (31) na “Tatamman” clinics para sa Riyadh, Qassim, Makkah, Madina at Jeddah. Nangako ang Ministy of Health na magkakaroon ng pa ng dadag na”Tatamman” clinics para sa lahat ng Regions ng Kaharian.

Nasa baba ang ating English translation sa list “Tatamman Clinics”. Maari ninyong i-click ang name ng clinic para sa google map location.

#RegionTatamman Clinics (click for google map location)
1RiyadhSulaymaniyah Health Center
2RiyadhAsir health center
3RiyadhBadr Al Thani Health Center
4RiyadhPrimary Health Care Center, Al-Oreija ‘Central District,
5RiyadhMansoura Health center
6RiyadhAl-Manar Health Center
7RiyadhAl Moalmein Medical Center
8QassimAl Fayziyah Eastern Health Care Center
9QassimTatamman Clinics in Al Badai General Hospital
10QassimTatamman Clinics in King Khalid Health Center
11QassimTatamman Clinics in Al Nabhaniyah Hospital
12QassimTatamman Clinics in Uglat Alsugoor Hospital
13QassimTatamman Clinics in Dariyah General Hospital
14QassimTatamman Clinics in Qusaiba Hospital
15QassimTatamman Clinics in Uyun Aljawa General New Hospital
16QassimTatamman Clinics in Al-Asyah Hospital
17QassimTataman Clinics in Al Bukayriyah Hospital
18QassimTataman clinics in Al Quba General Hospital
19MakkahAl-Khalidiya Health Center
20MakkahAl-Mansour Health Center
21MakkahSharia Al-Mujahideen Health Center
22MakkahPrimary Health Care Center in Hadda
23MakkahAbu Orwa Health center
24JeddahTatamman Clinics in East Jeddah General Hospital
25JeddahTatamman Clinics in King Abdullah Medical Complex
26JeddahTatamman Clinics in King Fahd Hospital
27JeddahTatamman Clinics in King Abdulaziz Hospital
28JeddahTatamman Clinics in Al Thagher Hospital
29MadinahAl-Nasr Health Center
30MadinahAl-Daihata Health Center
31MadinahAl Khalidiya Health Center

Sources:

Share this: