Automatic Extension ng Iqama na naexpire sa buwan ng Agosto, para sa mga residents na nasa labas ng KSA at may exit-reentry visa

Share this:

Inanunsiyo ngayong araw sa twitter account, ng General Directorate of Passports (AL Jawazat), sa koordinasyon ng Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD), at National Information Center ng Kaharian ng Saudi Arabia, ang automatic extension ng Iqama ng mga residents na nasa labas ng KSA, may exit-reentry visa, at kung ang iqama ay na-expire sa buwan ng Agosto 2020.

Ang iqama extension ay libre, at isang (1) buwan mula sa petsa kung kailan ito na-expire.

English Translation: Al Jawazat announces the automatic extension of the validity of the expired “iqama” for expatriates who are outside the Kingdom with an exit and return visa from the commercial professions and whose residencies have expired during the period from the date of 1/8/2020 AD until 8/31/2020 AD, and that is without charge, so that the extension will be for a period of one month from the date of expiry of the residency, in coordination with the Ministry of Human Resources and Social Development and the National Information Center.

Source:

Related Link:

Share this: