Feature: Mga Mabulokon nga Pulong ug Mabungahon nga Pagtulon-an

Share this:

Words by: Atty James Lobedica (aka Mang Tomas)

Graphics by: Graphics by: Iris Templado Odever (aka Diwata sa Bangaw)


KAABTIK
– kini ang timaan sa pagkab-ot sa kabaskog ug kasayon sa panglihok-lihok pinaagi sa palusot.. ug inutok..

Sama sa mga binuhat nga nagtinguhang makatagamtam ug kalamposan sa ugatong tinguha, ang kaabtik mohatag
ug padasig sa padayong pagbatog sa pugaran sa himaya aron dili mabitik…

padayona ang kaabtik…nagsugod kini sa kabatan-on.. hangtod sa katigulangon.. kini ang kaabtik..


BABAYE
 – ang babaye, sama sa lalaki adunay katungod nga gitagana sa katilingban nga nagtagamtam sa kagawasan. siya angay nga mahalon ug dawaton lakip na ang tanan niyang kahuyang nga gitaganana sa kapalaran.. ang paghatag ug gibug-aton sa babaye, paghatag ug importansya ug ang pagpaminaw sa iyang mga hunahuna.. sama sa lalaki..usa kini ka tawhanong katungod..

KALIPAY

kini ang pagbati nga mohupay sa kalaay,
motunaw sa kaguol ug molanay,
mopakgang sa kasakit, araayyyyy!!!
aron matagamtam ang kahayahay,
mailawom man o ibabaw sa kamay..

PALAD – Kini maoy sentro sa basahon sa magbabasa nga magdala ug baraha. Kon imong hatagan ug tibuok, hatagan ka ug pahibalo nga makapaburot sa giagup-opan mong paglaum.. kon sinsiyo ang imong mahatag, hagip-ot, hungaw ug makaduka ang kaugmaon nga imong giatubang nga buot mong tugkaron.

Hinumdomi, lainlain ang badlis sa palad, naa sa imong pagbuot ug pagbuhat ang imong umaabot.. mas maayo pa, mobarog ka na lang sa kaugalingong paningkamot..
aron ang ugma damlag, imong ikahimuot..ug makab-ot..

HIGDAANAN – kini mao ang pahulayanan ug katulganan. mao usab kini ang gipasabot nga patunganan, batoganan ug pugaranan sa mga binuhat nga nagsabwag ug mainitong gugma aron makatanom ug binhi sa kinabuhi..

mahimo kining saksi sa mga buhat nga wala magduka, bisan pa ug isugnod kini sa pangutanang magbaga, magpabilin kining amang, dili gayud makasulti apan moagik-ik ug moigot-igot lamang, timailhan sa sangka sa kahinam nga natagamtaman sa buhat nga walay kinutuban..

ANG KANDILA SA GUGMA – Ang kandila.. adunay taas.. adunay mubo.. adunay dako.. adunay gamay,..adunay balikog… adunay manuyhakaw… adunay maglisod ug barog, katumbahon.. pagkadaghang kandila.. mga kandila nga nagdala ug kahayag sa gugma…

adunay kandila nga mamunga.. magdala ug liso sa kinabuhi.. mahimong pabilo sa tinguhang mainiton,

adunay kandila nga magdala ug pahibalo nga magikan sa kasingkasing.. mosalingsing ug mokataykatay… aron moumol ug bag-ong kaliwatan..

KAPAYAS – kini ang prutas nga humok makadani sa mga hingaon labi na kon ang kapayas balbangaan ug may gidak-on,

makalibat kini sa mga mata nga dili matagbaw sa pagpasiplat, makapabuhi sa mga lutahang luyahon,

makapagahi sa mga hunahuna nga dili mopahuway sa paglumpayat aron makakatkat sa kapayas.. kab-oton, kuhaon, usap-usapon aron tagamtamon ang katam-is sa kapayas nga langitnon..

DIMDIM – kini usa ka buhat nga pagtilaw, pagsuway ug pagtagamtam sa usa ka butang sama sa ilimnon nga isulod sa baba aron tugkaron ang gitagoang katam-is ug kalami…. .nga matilawan sa unang higayon..

ang binuhat nga modimdim, mogamit sa iyang dila aron suwayan ang katam-ison sa imnonon, motagamtam aron tugkaron nga pinapiyong ang mga mata ug moingon,

“uhmmmm.. katam-is diay.. kalami gayud kon makadimdim labi na ug tam-is..nga dugos sa kalipay.. sa kasingkasing kini motalidhay..sa kamingaw mananday..”

Share this: