Sa imong Pagmata ang akong Katulogon

Share this:

Words by: Tasio Espiritu
Inspired by: Atty James Lobedica’s
Mga Mabulokon nga Pulong ug Mabungahon nga Pagtulon-an

NAGMATA – kini ang tawo nga wala matulog, timailhan sa iyang kabaskug nga mahimo ang adlaw-adlaw nga mga ginbuhaton.

Mahimo pod kini nga usa ka kalihukan sa kanunay nga mga abtik para dili matamakan ang ilang tawhanong katungod.

NAGDUKA – kini ang tawo nga NAGMATA pero hapit na sa katulogon, nagkipat-kipat ang mga mata dunganan sa panghuy-ab tungod sa kaluya ug kakapoy.

Mahimo pod kini nga usa ka kalihukan nga hinay ug lihok, kinahanglan pang pahimangno-an para molihok ug mahimo ang mga angay nga buhaton.

NATULOG – kini ang tawo nga nagpiyong ang mata pero nag-ginahawa, timailhan nga sa iyang pagpahuway, tungod sa panginahanglan sa iyang lawas.

Mahimo pod kini nga usa ka kalihukan nga wala magpakabana, luya, nailad ug wala magbantay nga gitamakan ang ilang tawhanong katungod.

NAGDAMGO – kini ang tawo nga naa sa tunga-tunga sa NAGMATA ug NATULOG, diin may mga makita ug madungog ang mga panghitabo nga mura ug tinood.

Mahimo pod kini nga usa ka kalihukan nga nangandoy ug dunay taas nga paglaum. Sama sa damgo, ang paglaum mahimong tinood kung kini paningkamutan.

NAPUGWAT – kini ang tawo nga kalit ang pag-mata gikan sa lawom mga katulogon.

Mahimo pod kini nga usa ka kalihukan nga naka-amgo sa sayop nga nabuhat ug nag-utro sa mga pamaagi nga dili maayo.

NAGDAMAN – kini ang tawo nga nagyawyaw samtang naglakaw nga mura ug NAGMATA pero diay NATULOG.

Mahimo pod kini nga usa ka kalihukan nga nagtoo nga sakto ang ilang mga sayop nga gituohan pero layo sa kamatuuran, mga tawong taas ug paglaum pero walay gibuhat para kini matuman.

NAMATAY – kini ang tawong nagpiyong ang mata pero wala NATULOG, naputlan sa ginhawa, naay mituskig, naay nahiwi ug naay nagpahiyom.

Mahimo pod kini nga usa ka kalihukan nga wala na maglihok, wa molambo ug gilubong sa kalimot.

NABUHI/NABANHAW – kini ang tawong gikan nga namatay pero nakamata, nag-ginhawa, mibangon ug milakaw.

Mahimo pod kini nga usa ka kalihukan nga namatay pero gipabarug ug gipalambo ug balik.

NAGTAOP – kini ang tanghaga nga wala pay nakasolbad sa mga pangutana sa dili masabtan nga pagbati. NAGMATA nga dunay NAKATULOG, NAKATULOG nga dunay NAGMATA. NAMATAY nga NAGDAMAN nga sya NAGDAMGO. NAGMATA nga NAPUGWAT ug NAKATULOG nga NABANHAW. Libog kaayo ang nagtaop

kung duna man gani kalihukan sama sa NAGTAOP, maundang ang tanang away ug giyera sa kalibutan.. ug magmalipayon ang tanan.

Busa anak, paminawa ang akong tambag, pag-abot sa saktong panahon nga hamtong ka na , ayaw hikalimti ang “NAGTAOP”, ang makawagtang sa tanang kakapoy ug mga problema. 🙂

Wala na ko sa kalibutan nianang mga panahona kay sa imong Pagmata ang akong Katulogon.

Share this: