Cebuano Short Story: SI TIKBOY BUOTAN UG ROSA AMBISYOSA

Share this:

Ang kahimuot maoy pagpakita ug pagbating sinambogan sa kalipay’ng hilomon mura ka ug kataw-onon, apan imong palabihon ang mapahiyomong kahilom buot mong ipahibalo, ipasiatab ug ipasibaw ang nindot nga pulong makadani, makatagbaw ug makatandog sa kasingkasing apan, imong giluom.

Ang kahimuot, mobathay sa panagway’ng sanag ug abunda sa kaharuhay Dili mo man mahubit sa pulong, ang kahimuot kon moabot, kini makalipay.

“Tikboy, si Rosa nagpangita man to nimo. Wala man to mahimutang. Kinahanglanon kuno gyud nga magkakita mo.” pulong ni Tolin ngadto ni Tikboy. “Pasagdi to siya. Magkakita ra me. Pero dili pa karon.” kalma nga tubag ni Tikboy.

Nahibulong si Tolin sa iyang nadungog. Dili pa lang dugay, iyang nasaksihan si Tikboy nga nagsige ug pangita ni Rosa apan kanunay lang kining maigo sa hait nga mga panaway ug panghimaraot sa babaye tungod sa barog niining may pagkaputot ug walay nahot. Layo ra kuno kaayo ang gintang sa ilang kahimtang. Samtang si Rosa nabantog sa iyang pagkaseksi ug pagkaambisyosa, si Tikboy naila sa iyang pagkayano apan buotan nga pagkalinalang. Nilakaw si Tolin.

“Tiks, dia ka ra man gud diay dinhi, salamat nga nakit-an tika.” tingog sa babaye nga nagikan sa luyo nga bahin ni Tikboy. Milingi si Tikboy, iyang nakita si Rosa. Dako kaayo ug ngisi, sobrang nakapabuliskad si Rosa sa iyang mga ngabil samtang nagsampit ni Tikboy.

“Tiks,..Tiks,.. Tiks.” Luray kaayo ug daw nagmasahe sa dakong ugat nga tinagoan ni Tikboy ang kaparaygon sa tingog ni Rosa. Nagpabungol-bungol ug naglingiw-lingiw si Tikboy.

Iyang nahanduraw ang kataposan nilang panag-atubangay ni Rosa mga usa pa lamang ka semana ang milabay. “Rosa, sugta na ko. Dili ka gayud magmahay. Hatagan tika ug kalipay nga wala mahatag sa uban. Tinuod pandak ug putot ko sa imong tan-aw apan sigurado kong dili gayud ako mapagngan sa pagpabati diha kanimo sa akong kainit ug pagmahal. Garantisado kining akong kusog sa gugma alang kanimo ug dili kini mapalong bisan pa ug brown-out.”

“He, he, ayaw na lang pag-usik usik sa imong panahon Tikboy, nalipay ko ron sa akong kahimtang. Bisan gihimo lang kong ikaduhang asawa ni Ricky apan mahimo nako ang gusto nakong buhaton sama sa paglaroylaroy ug pagwaldas sa daghang kwarta nga akong nadawat.”

“Rosa, ako ray makahatag nimo ug tinuod nga gugma, ulitawo ko ug walay tatsa. Walay bisyo. Walay laing babaye gawas nimo nga akong gihandum og giludhan.”

“Pahawa na Tikboy, basin malud-an tika.” makantalitahon nga mga pulong ni Rosa.

Human niadto, nabatian na lang ni Tikboy nga gibawian si Rosa sa iyang mga kabtangan sa asawa ni Ricky nga nakasakop sa ilang relasyon. Nagusbat ang haruhay nga pagkabutang ni Rosa ug sayod si Tikboy nga miabot na sa kinutuban ang pagkamapahimoslanon sa binuhat nga iyang hinalaran.

“Tiks, nakaamgo na ko sa akong dakong sayop sa pagtamay nimo kaniadto. Tabangi lang ko. Wala na koy lain pang maduol karon, ikaw na lang gyud. Kada agi nako ug tindahan sa atong mga silingan, walay hunong ang singgit nila sa akong pangalan, pulos paningil sa akong utang ang ilang gipabati nako.” nagpakiluoy si Rosa.

Wala pa mabati ni Tikboy ang iyang gipaabot nga mga pulong nga makapalukmay kaniya.

“Rosa, tinuod wala akoy nahot nga pagkatawo, apan makamao ko mobarog sa akong gipanulti nimo kaniadto. Ug wala ako mausab, ikaw tinuod ang babaye nga akong gihalaran ug hangtod karon makadani ka alang kanako. Apan, ang pagkadani, ang pagkaibog nako diha nimo, hangtod na lang sa akong mga mata. Ayaw kabalaka, tabangan tika kutob sa maabot sa kwarta sa akong alkansiyang bagol. Tabangan nako ug bayad ang imong utang. Apan hangtod na lang diha. Pasayloa nga ang Tikboy nga imong nakaila kaniadto, naibog ug nadani na lang nimo, wala na kini modatom pa sa kinahiladman sa akong kasingkasing.” undanong mga pulong ni Tikboy.

Nitibi si Rosa. Nigakos ni Tikboy. Wala madugay, nitalikod ug nilakaw si Rosa.

Sa kalit lang, si Rosa mihunong ug miatubang ngadto ni Tikboy. “Tiks, pasayloa ko sa akong pagpasakit nimo kaniadto.” dala bakho nga pamulong ni Rosa ngadto ni Tikboy.

Wala na makapugong si Tikboy. “Rosa, salamat. Sa katapusan akong nabati gikan kanimo ang pagpaubos ug tinud-anay nga pagbasol.”

Nagkagaksanay sila. Natumog ang ilang mga mata sa luha sa kalipay. Wala nay pulong pang nigawas sa baba ni Tikboy. Natagbaw na siya. Nahimuot. (KATAPUSAN).

Patnubay.org wishes to thank Atty James Lobedica for giving us the permission to publish this short story in our website. Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: