Cebuano Short Story: SI INDAY SELOSA

Share this:

Ang selos magdala ug pangigi, pagduda ug walay hunong nga pangunot sa agtang ug pangyamiid sa binuhat nga giputos ug selos. Iyang dughan walay hunong sa pagkulba, magbutokbutok ug iyang kabalisa manggimok. Ang selos mahimong sinugdanan sa kapungot, bagutbot ug mga kamot nga mangumot, imong buhok mahurot ug kalarot, imong nawong mug-ot, imong mata magpitok-pitok.

Si Dodong, namulong, “Ayaw kabalaka Day, ikaw ra gayud ang akoa.” ni Dodong pa nga daw napugwat.

“Bakakon!!! Kadali gud nimong nakatutok ug lain. Pinanganga ka pa sa imong baba!” ni Inday nga nagminti sa kapungot human makamatikod ni Dodong nga pwerting nakatutok sa pinalabyog nga linaktan sa babayeng nagsul-ob ug papiit nga pantalon dili layo sa ilang nahimutangan.

“Ako lang gitan-aw ang tiketa sa iyang karsones. Mura man gud ug dili orig, dili nako mabasa. Maayo lang sa hulma apan kulang sa porma.” ni Dodong pa nga naghalhal human makalitok sa iyang palusot ug pangulipas. Wala mahimutang.

Niining tungora, napunting ang panan-aw ni Dodong sa mga kamot ni Inday nga nagpangumot samtang nag-atubang kaniya. Sayod si Dodong sa kakusog ni Inday makalarot sa iyang buhok kon maulipon na sa selos. (KATAPUSAN).

Patnubay.org wishes to thank Atty James Lobedica for giving us the permission to publish this short story in our website. Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: