Cebuano Short Story: PAKUYOGA GYUD INTAWON KO

Share this:

Ang paglaum mohatag ug kabaskog sa panghunahuna, timaan nga adunay mapaabot luyo sa kangitngit ug problemang namugna. Ikaw, ako, kitang tanan, manginahanglan ug angayan nga maghupot ug paglaum. Matag tabil sa mga pagsuway, adunay magpaluyong dalan sa kalipay, kini ang paglaum.

Si Ontat namulong sa iyang pagpamisita, “Day, tagai intawon ko ug higayon nga makahatag sa akong kainit diha kanimo. Taga-i ko ug paglaum.”

“Ayaw usiki ang imong panahon, wala kay mapaabot, dili ka makalaum.” minaldita’ng tubag ni Inday.

“Sige, Day, kay dili ka man mosugot nako, tugoti nga molakaw ko apan bawnon ko ang imong katahom. Dad-on ko ikaw sa akong mga damgo ug paglulinghayaw sa layong unahan. Sakto pud, adto ko sa Manila akong pailisan akong tiket sa grand lotto nga nakadaug.” ni Ontat nga mibarog, nangandam nang mopahilayo.

Si Inday nakalitan. “Unswaaa!.. Oy Ontaaatt, Taaat, Taaaat, ayaw pagbinata diha ha. Kon mao man gani na. Ayaw ko bawna sa imong damgo, pakuyoga gyud intawon ko aron mahatagan nato ug kalamposan ang paglaum natong duha.” Ni Inday pa nga grabe kaayong nakakabyon sa abaga ni Ontat. (Katapusan).


Patnubay.org wishes to thank Atty James Lobedica for giving us the permission to publish this short story in our website. Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: