Balak Back2Back: Tsismis VS Libak

Share this:

TSISMIS
By James Lobedica

Buhat nga magumikan sa pagpamantay sa uban,
Dili gani makaalinggat sa kaugalingong nataran,

Dali kaayo’ng makabalibad, kon imong sudyaan
Kaligo ug pangwaswas sa tinagoan makalimtan,

Kanunay’ng unahon ang tsismis nga kinaham,
Kon ikaw matutokan, himoon kang sumsoman,

Sa tsismis, tinipigang mga sekreto pahayagan,
Ang tinuod pasubraan, ang bakak patuhoan,

Tsismoso ug tsismosa ang magdala ug tsismis
Makasuko kon ikaw ang masentro sa tsismis

Kunohay manginlabot, agtang pinakunot,
Kon susihon, ang tanan lunlon lang panaot

LIBAK
By: Tasio Espiritu

Pulong nga ang tumong pangdaot sa uban,
Mga tumo-tumo ug mahimo sad nga tinood

Likayi ang tawong nagpahiyom sa atubangan
apan naghisgot ug pakadaot sa imong pagtalikod

Ang iyang libak nga gisabwag, mikatap sa silingan
Nahimo nga sulti-sulti hangtud nahimo nga tabi-tabi

Sa butang-butang napukan ang kadungganan
sa tawo’ng nagdahom nga tinooray ang abi-abi

Pagkalami putlan ug dila kining tawo nga himantayon
ang iyang simod, sipaon aron ang batasan, pakgangon.

For more Balak Back to Back please click this link

Share this: