Balak Back2Back: Saad VS Panumpa

Share this:

SAAD
by Atty James Lobedica

pulong nga makapadasig ug makapaluag,
manghatag ug pasalig nga kuno dili molubad,
mga bituon sa langit ihalad aron ang saad mohayag,
adunay mosaad himoong posible ang imposible,

ang saad mopahimong sayon, sa lisod buhaton,
may saad nga mamunga ug uhaa, bata diay ang resulta,
pagkadaghan gayud sa mga saad, sama sa nanaad,
ug sa mga binuhat nga andam modawat ug saad.

PASALIG
by Tasio Espiritu

Ang pulong nga mas lawom pa kaysa saad
kay ang saad mahimo ra nimong hangyoon
Ang pasalig kung dili hatagan ug pagtagad
ambot lamang kung ako pa ka’ng abiabihon

Ay’g pasalig nga ang buwan imong mabitad
kay ang pasalig kinahanglan baya’ng tumanon
Sa pasalig dili ka na mahimo nga mobalibad
hilabi na sa imong hinigugma nga malaumon.

For more Balak Back to Back please click this link

Share this: