Balak Back2Back: Ti-on VS Hul-bot

Share this:

TI-ON ni Atty James Lobedica

buhat nga makatandog,
imong balahibo mamarog,
ang pagtion maoy pagtudlo
sa isig ka tawo gamit ang usa ka hinagiban

nga pinaubanan ug mando,
magkadaiya ang buhat nga pagti-on,
depende sa butang nga gigamit sa pagti-on,
adunay ti-on nga magdala ug kahadlok

may maghatod ug pagbating manggimok,
maadlaw man o lawom nga kagabhion,
bisan asa mahitabo ang ti-on, kon babaye ang ti-onan,
kini maoy sinugdanan sa pagkatap sa kaliwatan,

sa kadugayon sa pagti-on,
dili masabot ang imong bation,
may magti-on nga magdala ug pangidhat,
may magpiyong daw may gihulat,

kay diay ang nanion ug ang gitiunan
nagtugkad sa buhat nga gikahidlawan,
panagtagbo kini sa pagbating maghatod ug katagbawan,
tì-on kini nga nagumikan sa dumpol nga hinagiban.

HUL-BOT ni Tasio Espiritu

naghinam-hinam sa paghul-bot
ang mikitoy nimo nga mga kamot
sa hinagiban nimong gipanghambog

kung gamay ra ang imong pa-ilob
ug kung di hikapugngan ang paghul-bot
ang pagti-on na dayon ang imong i-sunod

kay lisod na kung ikaw maunhan
sa mas abtik pa nimo nga kaatbang
ug sa imong kakurat ikaw ang matikayhang

apan kung gusto ka ug katagbawan
hinay-hinaya ang pag-ibot sa hinagiban
tagamtama ang pagbanyos niini sa sakuban

kay sa inanay nimo nga paghul-bot
ang imong mga kaunoran mang-gimok
motikig sa kahinam nga dili nimo masabot

bisan asa makahimo ka paghul-bot
sa atubangan, sa kilid ug di kaha sa likod
susama sa pitaka sa bulsa sa imong sampot

For more Balak Back to Back please click this link

Share this: