Balak Back2Back: Agik-ik VS Buhakhak

Share this:

AGIK-IK
by Atty James Lobedica

Pinugnan’g bahakhak ang agik-ik
Panagway’ng mug-ot ipangwilik
Kini ang katawang hinay, tinihik

Sangpotanan kini sa lingaw-lingaw
Sa mabasa ug madungog nga pasiaw
Tambal sa kaguol ug kamingaw

May mag agik-ik atong masaksihan
Sa problema diay siya nahutdan
Agik-ik nahimo niyang dangpanan

BUHAKHAK
by Tasio Espiritu

Kanang agik-ik nga dili hi-kapugngan
nagdala ug alingogngog sa dalunggan
ug makapukaw sa natulog nga silingan

Kanang kinataw-anan nga bugal-bugal
usahay timailhan sa hilabihan’g katalaw
ug buhakhak ang gitakuban sa kakuyaw

Apan adunay buhakhak alang sa minaayo
susama sa pagkatawa nga dili pagpatuo
kay tinooray nga nalipay ang usa ka tawo

For more Balak Back to Back please click this link

Share this: