Balak Alang sa Semana Santa

Share this:

SEMANA SANTA

Paghinumdom sa pagpasakit ug pagkabanhaw
Semana’ng ang pagkamapasayloon giuhaw,
Tininuod nga penitensiya ug indulhensiya,
Mga dagkong hagit kini sa konsiyensa,

Niining panahon sa kahaw-ang ug puasa,
Pagutom ug dili pagpatuyang dasigon ta,
Pagpanglupig, pagkamasalaypon iwahing ta,
Paghinulsol, sa kamakanunayon ipatigbabaw ta,

Mga sugo kini nga tugob sa kabalaanon,
Yukbo sa pagtuo sa lunsay’ng Kristohanon,
Isilsil sa alimpatakan, hinuktokan, hinumdoman,
Tanang buhat sa kadautan may kinutuban,

Mga nanimpalad, mga hulagway’ng nangluspad
Bulsa’ng walay sulod bisa’g unsaon pa’g balit-ad,
Kanunay’ng nagukod sa kalipay’ng haruhay
Nag-ilaid sa pagkatawhanon ug mga pagsuway

Pangaliya sa kahitas-an himoon ta kining giya
Sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, sa buhatonon pa,
Pagpalandong sa atong pagtuaw bugtawon ta,
PAGKAMATARONG kini ang sugo sa Semana Santa!!!

Patnubay.org wishes to thank Atty James Lobedica for giving us the permission to publish this short story in our website. Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: