You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

New Hajj & Umrah Packages – 2013

Click the image to download the brochure

Ito ay bilang pagsuporta sa isang magandang proyekto ni Dr. Alexander Lucman, isa sa mga hinahangaan nating servant leaders.  Si Kaka Alex ay isang OFW advocate noon sa Saudi Arabia at saksi po  tayo sa maraming mga OFWs ang kanyang natulongan. Sa katunayan, isa po tayo sa mga natulongan nya.

Noong 2007, ay umuwi na ng Pilipinas si Kaka Alex pagkatapos ng 25 na taon na nagtrabaho sa Saudi Arabia. “Once a servant leader always a servant leader” ika nga, kaya patuloy pa ring nakatutok si Kaka Alex sa mga kaganapan at mga issues tungkol sa karapatan at kagalingan ng mga OFWs.

Sa kasalukuyan, tinutukan ni Kaka Alex ang isang proyekto. Kasama ng kanyang mga kaibigan, itinayo nila ang Al-Musafereen Philippines, Inc. para mapapadali at mapapagaan ang pag-apply ng Hajj at Umrah ng mga kapatid naming Muslim sa Pilipinas.

Sa mga kapatid naming Muslim sa Pilipinas na gustong mag-Umrah o mag-Hajj, maari nyong madownload ang brochure sa link na ito Hajj & Umrah Packages – 2013 . Maari din kayong bumisita sa kanilang website at www.philmusafereen.com