Balak Back2Back: Kamatuoran VS Bakak

Share this:

KAMATUORAN
ni Atty James Lobedica

pulong nga magdala ug panag-ingnan,
litokon sa buhat nga sulundon sa tanan,
han-ukanan sa tukma nga kasayuran,
ladlaran ug ayagan sa mga hisgotanan,
ehemplo’ng ikapakita sa tanan…

may mag-ukon ukon, mura’g masud-ipan
mohangad, moduko, daw dili mahimutang
sa pangutana daw malumsan, dili makaasdang
pagpangulipas himoon niyang dangpanan,
kamatuoran, buot niya’ng tago-tagoan..

kamatuoran, hinagiban batok sa mga limbongan,
kabilin’g mas bug-at pa kaysa katigayonan,
sa pangutana mayagyag ang kamatuoran,
dili kini matuis, dili malalis, kamatuoran,
dugokan sa nagmata’ng katawhan..

BAKAK
ni Tasio Espiritu

pulong nga walay maayong padulngan
kung dili ang pagtago sa kamatuoran
ang paglilong sa sayop nga binuhatan
ang pangdaot sa kadungganan sa uban

may pamakak alang sa panghambug
mga pulong nga makabuhi ug patay
mga estoryang minugna nga daw tinood
kung lalison manghagad dayon ug away

bakak, hinagiban sa mga limbongan
sa mga namuno sa yutang natawhan
dali ra unta poohon ang mga bakakon
kung ang katawhan dili lang ilaronon

For more Balak Back to Back please click this link

Share this: