Balak Back2Back: Duko vs Hangad

Share this:

DUKO
ni Atty James Lobedica

buhat nga pagpaubos,
pagdawat nga walay kuskos balungos

walay pupangutana
hilomong tubag sa pangutana

kini mopamatuod
nga ang pagpakahilom tinuod

dangpanan, sa tuod
nga dili na kapuslan, dili na kapanukod,

tuhod, magtakihod,
sa pagduko, magbantay dili maunlod

kon buhat ang moduko
apan ang hunahuna magpadayon’g dili moyuko…..

HANGAD
ni Tasyo Espiritu

Ang pagpalabi sa pagduko timailhan sa pagka-ulipon
ang sobra nga paghangad timaan sa pagkamahitas-on

Dili sa tanang higayon dautan ang magsige ug hangad
mahimo sad kini nga tuyoon kung kulang ka sa pagtagad

Pananglitan kung dunay kahiubsan sa imong pinalangga
Hangad-hangad aron dili mabantayan nga mitulo ang luha

Mahimo usab nga mohangadhangad kung gipul-an ka na
sa pagpapaninaw sa tawo nga dili katoohan ang estorya

Wala bayay manughit ug kapayas nga magduko ang ulo
Hilabi na kung si inday ang mikatkat nga walay pagpanapo

Hangad sa langit ug susiha kung danay ba nga mag-ulan
aron atong hiposon ang mga humay nga gibulad sa dalan

Sa uban nga mga pagtoo mohangad sila sa ilang mga ulo
samtang nakigestorya sa Ginoo sa matag nila pag-ampo

Apan adunay lihok nga magkuyog ang hangad ug ang duko
Susama sa pagtando kang inday aron matulog na kuno ‘mo

For more Balak Back to Back please click this link

Share this: