Balak Back2Back: Hupas nga Kalipay VS Pan-os nga Kahiubos

Share this:

HUPAS NGA KALIPAY By Atty James Lobedica

giagak mo ang hangin sa kadalanan,
gisungasong ang likuong dalan,
gibuntog ang katalaw’ng
mihamok sa alimpatakan,
nahimong buta ug ulipon,

mipasuwabe ang kasayon,
ang pagkab-ot sa kalipay,
sa imong mga mata ikaw malanay,
dili tanan’g butang makalipay,
kon sulaw sa salapi lamang ang musapnay,

sa madali ug madugay,
mosumbalik ra gihapon,
ang tulisok sa kamapasagaron,
ang badlis sa paghukom,
hinultolan ka’ng magkanayon,

“Unsa may bili sa butang kalibotanon,
kon sa kahagip-ot ikaw hasion?”

Ang pagwaldas sa kahigayonan,
moabot ug moagi ang tanan,
kalipay nimong natagamtaman,
mawala sa kapunawpunawan,
kalipay diay’ng hupas ang tanan…

PAN-OS NGA KAHIUBOS  By Tasio Espiritu

Unsa ba gayud ang hinungdan?
nga lisod para kanimo hikalimtan
ang kayagotgot imo’ng gitiman-an
ang kahiubos imo’ng gihinumdoman
bisa’g milabay na ang daghang katuigan

Di ba nimo mahimong pasayloon?
ang tawo’ng wala na makahinumdom
sa iyang pinulongan nga pagpangulipon
nga hinungdan sa imo’ng pagkamasulob-on
nga imo’ng giluom sa kadugay na nga panahon

Hunahuna-a kuno ako’ng higala
kung angay ka ba mag-ingon niana
imoha ang pag-antos, sa iyaha wala ra
kinsa man ang alkansi nianing estoryaha?
ikaw ba o kini nga tawo nga walay kwenta?

Undanga na ang imo’ng kahigwaos
nga makabalos sa tawo nga way pulos
nga maoy hinungdan sa imo’ng pag-antos
tungod sa dili makalimtan nga pagkahiubos
hikalimti na ang tanan kung duna kay katakos

For more Balak Back to Back please click this link

Share this: