Balak Back2Back: Katkat VS Kanaog

Share this:

KATKAT
by Atty James Lobedica

Buhat nga mopataas
Magpasabot ug kakutas
Imong kusog maugtas

Kanunay’ng maghingotas
Ang mga mata manglurat
Kitang tanan, makakatkat.

Kon babaye ang mokatkat,
Bantayanan kay makabughat
Kon bag-ong panganak, maahat

Adunay mga mahiligon
Ang katkat sayon-sayonon,
Mukatkat gayud, bisa’g gutom

Bahala’g ang nawong lusparon
Agtang kunoton, buhok ubanon,
Dili mabangbang, kay buluhaton

Matapigas man ug mahagbong,
Pakatam-ison, bisa’g may kahabogon
Kini katkaton, KAPAYAS nga may gidak-on!!!

KANAUG
by Tasio Espiritu

Padaus-os, mga lakang nga padulong sa ubos
sayon, lahi ra sa tungason nga budlay baktason
apan, ang mga kawatan sa atong kagamhanan
makalibog, lisod alang kanila ang pagpakanaug

Tingog, Ginoo patalinghogi ang mga dinaugdaug
katawhan, gipanamas-tamasan sa mga kawatan
intawon, mga ulipon sa kadugay na nga panahon
nag-antos, sa pagkaalaot ug sa tumang kakabos

Sus, mga politiko’ng nagtoo’ng sila mga diyos
hakog,  buhat nga niluog sa mga walay kaikog
Katawhan, ug di’ karon taman kanus-a pa man
Bangon, ato na sila’ng pakgangon, pakanaugon

For more Balak Back to Back please click this link

Share this: