KSA MOI: Parusa para sa pagdalo ng mga social events, katulad ng kasalan, aliwan, party, seminar, salon, at iba pa.

Share this:

Ngayong araw, nagpaalala ang Ministry of Interior ng Kingdom of Saudi Arabia na huwag lumabag sa mga regulasyon para labanan ang pagkalat ng COVID19.

Kinumpirma ng MOI ang parusa sa pagdalo ng mga social events, katulad ng kasalan, aliwan, party, seminar, salon, at iba pa..

Ang parusa ay 30,000 SAR at ang parusa naman sa bawat tao na dumalo ay 5,000 SAR.

Ipinapahiwatig ng MOI na kung mauulit ang parehong paglabag, ang parusa ay madodoble at ipasa ang kaso sa Public Prosecution.

Ipinahiwatig din ng MOI na kung ang nagpabaya ay ang isang pribadong institusyon, ito ay masasara ng 3 buwan sa unang paglabag at 6 buwan sa kung mauulit ang parehong pagpapabaya.

Binigyang diin ng MOI na kung ang nagkasala ay isang resident (expatriate), siya ay madeport at hindi na makakabalik pa sa kaharian, pagkatapos mapataw ang mga parusa sa kanya.

Pinayohan ng MOI ang lahat ng nakakaalam tungkol sa anumang pagtitipon na may paglabag sa regulasyon para mapigilan ang pagkalat ng COVID19, ay dapat tumawag sa 999 hotline para sa lahat ng mga rehiyon ng Kaharian, maliban sa rehiyon ng Makkah Al-Mukarramah, na ang hotline ay 911.

Matatandaan na noong Mayo 7, 2020, nagpalabas ng regulasyon ang KSA-MOI para limitahan ang mga pagtitipon.

Source: https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1264209503509254144

Share this: