Poets of the Desert : Mikyll and Tasio

Share this:

Mikyll Matondo

Ordeals Vs Love
(by Mikyll Matondo, Riyadh)

In desert first I see blaze
An irate sun zenith the space;
Sultry sands withered look
A bit hotter i’ll cease to work

Then distance far
Distance wide;
With you not here
Tears down inside

Solitude is but enemy
Overwhelms happiness each night and day;
Fiery clime and distance combined
A feeling it yields tough to abide

Yet close my eyes it’s you I see
And though I miss not one but two
Ordeals surpassed am smilin’ through

No heat,nor distance,nor lonesome shall shaken me then
For you my love bequeaths me strength;
So blessed I am to have known you
More blessed I am be loved by you.


Balak ni Miming ug ni Meow
(by Tasio Espiritu, Riyadh)

Ang miyaw ni miming, kamingaw sa iyang meow.

Tungang gabii, bugnaw
hayag ang buwan,takdol
kahilom sa kaadlawon, makabungol

Usa ka miming, naghilak
naglatagaw sa dalan, nasaag,
walay undang sa pagbakho, banag-banag

Sakitan sa dughan, nalup-og
nakuyapan pero gidaman, “Meow?”
napukaw pag-sidlak sa adlaw, “Meow, meow?”

“Meow meow meow!”  (I love you!)

Ang tubag ni meow para sa iyang miming

Tungang gabii, bugnaw
Hinanok ang tulog, naghangos
Nagdamgo kang ming, gakos-gakos

Napugwat sa tingog, “Meow?”
nga-ab nga nabati-an, makalolooy
mibangon, gisubay ang tingog, dangoyngoy.

Kalit nga hilom, gikulbaan
gipaminaw nga gugma, kasing-kasing
gipadayon pagpangita, nakaplagan, “Ming ming?”

“Ming ming ming!”  (I love you!)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedication: “To those who believe in Celestine Prophecy”

 

Share this: