Kuwait: Pagbabago sa oras ng curfew umpisa bukas (Marso 23, 2021)

Share this:

Inanunsiyo ni Tariq al-Muzrim ang spokesperson ng Kuwaiti government ang pagbabago sa oras ng curfew umpisa bukas (Marso 23, 2021) at ito ang mga sumusunod:

  • Oras ng curfew: alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga
  • Restaurant deliveries ay pinapayagan: mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi.
  • Walking (exercise) is pinahintulotan mula alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi.

Source:

Share this: