Funny Video: Pinay pinagalitan si Corona Virus, gamit ang salitang Arabic

Share this:

Talented talaga tayo sa pagpapatawa kahit sa daming mga problema.

Corona Virus!!!

At pagkatapos, sinira mo ang mundo
nitong dala mong mga problema!

Libre ka na ba? Wala ka nang trabaho?
Pumunta ka na sa Impiyerno!
Sunugin mo ang iyong sarili!

May gusto pumunta sa trabaho, di magagawa
May gusto pumasok sa paaralan, di magagawa
May gusto pumunta sa kung saan, di magagawa

Lahat nang ito ay dahil sayo!
Lahat nang ito ay dahil sayo!

Nawa’y kunin ka ng Allah, In Sha Allah

Share this: