Video: British Royal Navy at Royal Marines sinubukan ang Jet Suit

Share this:
Sinubukan ng British Royal Navy at Royal Marines ang jet suit na gawa ng kumpanyang Gravity Industries. Ayon sa Gravity ang jet suit ay maaring makakalipad sa bilis ng 80 mph and makakaakyat hanggang 12,000 feet.
Share this: