Kapampangan Poetry: “ALANG MASAKIT A BIYE”

Share this:

ALAS-KWATRO PAMU MAKATALAKAD NAKU.
MANGARIMLA MAN ONENG DAPAT NAKUNG TIKDO IBAT PITUDTURAN
BALA-BALIGTAD KU PA KENG KAKUNG ULUNAN…
ONENG ING PUYAT AT TUNDU DAPAT KUNG PIBATAN…

ANTIYAN YA NAMAN SIGURO ING KAYANG DARAMDAMAN,
KAKUNG KAYANTABE MARANUN YA KENG PIPAGOBRAN
KUSWELO KU NAMU ALI NAKU UBLIGAN
TALAKAD MARANUN PARA KING KAYANG KANAN

DAPOT NENGKAYI MIPATE KAMI NING ABE KU
NEGKAYI ISIPAN KU ALAYANG ATNGGAP MASALESE TURU
SABAGE MALAUT YA LUB KENG KAYANG BALE
MARALAS KANU KANITA PANE RE MUNG LELELE.

DAPOT KENG PARALAS A PAMIPATE..
ALI MI AGYU ING MALAMBAT A MAMANALEBE.
ANGTIMANU KENG PATINGAPUN DAPAT KENG SALESE
EMI NA BURI KASING LALAMBAT ING PATE.

MATAS KU LAWE KAYA ULING RESPONSIBLE YANG MATWA,
MALUGUD YANG BAKUD NING BALE AT ASAWA
KENI MALAUT SUKDUL-SAKIT ING KAYANG DELANAN
PERO EYA MIBUGKA KAPILAN PA MAN.

DENASAN NA ING EYA SINALUD KENG PIPAGALAN,
DENASAN NA ING MEKIPANIPUS AT MAGKASAKIT MANTUN KANAN,
DELANAN NA ING MEKILABAN KENG KARAPATAN,
KING LUGUD NG ALLAH KAYA NGAN ALAMPASAN
MANIWALA YANG ALANG PIPANGANAK MALAS O MAKLAK A BUNTOK
ATIN MU KANUNG MAS SWERTE, ONENG IYA SWERTE YA KANU KENG PAGSUBOK
ING KASAKITAN ING MENURU KAYANG BUMIYE KENG SARILING PIPAGALAN
ING TANGIS NA ING KENG KATAWAN AT PUSO NA ING MIGPASIKAN.

ING KANUNG TAUNG ATYU NA KENG RUROK, KING TUTUKI YA NAMANG KAYANG PAMANGULDAS
ING TAONG ATYU LALAM IYA NAMAN KANU ING TUTUKING MUKYAT MATAS
KENG KAYANG DELANAN, MITAS YA MAN O KULDAS,
PAMAGPASALAMAT NA KENG BABO AGYU NG TALKAD KENG NANU MAN LANDAS.

ING PEKAHIGIT A BAGE KANAKU KAYANG ATURO
NANU MAN KANU ING KENG BAKOD MI TUMUBO
DAPAT KUNG APANIGARALAN ING MAGING PRODUKTIBO
AT SIGURADO ALA KANUNG DANUP KING PAMILYA KO.

KARAKAL KU MAN TATALANGAN TAO
ING TATA KU MAN METUNG YA KARENG KAKUNG IDOLO
PERO ING KAYANTABE KU IYANG KAKU NUMERO UNO
ULING PARA KAYA IKAMING ANAK NA RENG KAYANG GINTO

Share this: